Kamini Cijena

Koliko košta kamin? Kaminsko ložište može biti glavni ili sekundarni izvor grijanja u vašem domu. Toplovodni kamini su vrlo zanimljivi, prvenstveno stoga što znatno snižavaju troškove grijanja. Mnogo ljudi se u posljednje vrijeme vraća kaminima ne samo zato što se njima smanjuju rashodi, već i zato što cijene električnog i grijanja na goriva sve više rastu. Cijena zavisi od vrste kamina (grije vodu, vazduh ili zrači), ognjišta (otvoreno, zatvoreno), vrste goriva (pelet, briketi, drvo, bioetanol, lož-ulje, struja) i, svakako, izvođača radova. Cijena nabavke i ugradnje sobnog kamina 3-8kW kreće se između 2000 i 9.000 KM. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima kaminskih ložišta, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o kaminima.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cijena kamina


Cijena kamina. Cijena nabavke i ugradnje sobnog kamina snage 3-8 kW.

2000.00 Km/kom

VEOMA NISKA CENA
Km/kom

SREDNJA CENA
5500.00 Km/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Kamini Cijena

DRUGE CENE ZA Kamini

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Kaminske peći

Cijena kaminske peći. Cijena standardne kaminske peći snage do 5 kW. Cijena nabavke i postavljanja bez dimnjaka.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Akumulacioni kamini

Cijena akumulacionog kamina. Cijena klasičnog kamina koji akumulira toplotu i polako je ispušta u prostor; snage do 15 kW.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Toplovodni kamini

Cijena toplovodnog kamina. Cijena kamina za grejanje prostora pomoću vode, snage do 20 kW. Cijena uloška, postavljanja kamina i ozidavanja, bez razvođenja instalacija.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Toplovazdušni kamini

Cijena toplovazdušnog kamina. Cijena toplovazdušnog kaminskog uloška s čeličnom komorom i ugrađenim sistemom za kruženje vazduha. Cijena uloška, postavljanja kamina i ozidavanja.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Plinski kamini

Cijena samostojećeg plinskog kamina. Cijena samostojećeg plinskog kamina snage 5-8 kW. Cijena kamina s cilindrom za oko 25 sati rada.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Kamini na bioetanol

Cijena kamina na bioetanol. Cijena bioetanolskog eko-kamina. Cijena zidnog kamina 60x50x15 cm, snage 1-6 kW, s ugradnjom, bez bioetanola.


Km

Km/kom

kom
potražnja>
Ukupno:
pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Kamini - sve što treba da znate

1. Kamini - šta sve treba da znate?

1.1. Odgovorite na sljedeća pitanja:

Kako želite da koristite kamin i šta očekujete?

Palićete ga samo povremeno radi dogrijavanja prostora ili kada budete želeli da napravite prijatniji ambijent?

Želite li brzo zagrijavanje prostora ili biste radije dugotrajnije i konstantno grijanje?

Želite li da grijuce tijelo bude samo pomoćno sredstvo uz glavni sistem grijanja?

Želite li cijelodnevno ili povremeno zagrijavanje cijelog stana ili kuće?

Želite li da uživate u pogledu na plamen i prijatnost koju toplota donosi svim čulima?

Kakvog oblika i veličine treba da bude kamin?

Kamin nije samo upotrebni element u prostoru već ima i estetsko značenje. Kamina danas ima u nebrojano varijanti oblika, veličina, materijala, boja. Oblik i veličina kamina prvenstveno zavise od prostora u kome treba da bude postavljen. Veličina kamina (veličina ložišta i cele grejne površine) koji treba da bude centralni i glavni vid grejanja mora se prilagoditi potrebama prostora.

Kolika je snaga kamina?

Snaga kamina će zavisiti od vaših odgovora na prethodna pitanja. Potrebno je, stoga, da unaprijed odlučite kakva će biti namjena kaminu i kako ćete ga koristiti. Vrlo je važno i to kako je vaš dom napravljen (da li je klasična, pasivna ili niskoenergetska gradnja u pitanju itd.), kakvog je kvaliteta stolarija, kakva je izolacija i kolika je zapravo korisna površina, gdje će tačno kamin biti postavljen i kako će biti povezan s ostatkom prostora... Budući da je u pitanju toliko mnogo elemenata od kojih ni jedan ne može biti zanemaren, savijetujemo da o snazi kamina odlučite razgovarajući sa stručnjakom; najmjerodavniji za takve odluke su mašinski inženjeri koji mogu da naprave projekat grijanja u vašem domu ili stručnjaci koji se bave prodajom i ugradnjom kamina.

Kamini
Ako postoji mogućnost planiranja unaprijed, najbolji su ugradni kamini

2. Kamini - izbor ponuđača i izvođača radova

Pri kupovini i ugradnji mora se voditi računa o mnogim specifičnim zahtjevima vezanim za kamin kako bi njegov rad bio efikasan, a upotreba sigurna i bezbjedna. Toga radi, vrlo je bitno kakvog ćete ponuđača odabrati - nekog ko će znati da vas pravilno posavijetuje, da kvalitetno postavi i ugradi kamin kao i da se pobrine o svim pratećim detaljima; profesionalno izvođenje radova znači i obezbijeđenje postprodajnog pregleda i rezervnih dijelova kao i servisa. Isto tako, za korišćenje i održavanje kamina morate imati odgovarajuća pisana uputstva.

3. Različite vrste kamina

3.1. Prema načinu ugradnje

3.1.1. Kaminske peći

Kaminska peć je samostalno grijace tijelo koje se može smjestiti u prostoriju po sopstvenom nahođenju. Ukoliko će služiti kao kamin, biće potrebni dovod i odvod vazduha i to prilagođeni mogućnostima prostora (položaj dimnjaka, protok vazduha itd.). Kaminska peć uglavnom ne akumulira toplotu (ima i onih koje to mogu) i zato brzo zagrijava prostor, ali se i ohladi čim se ugasi.

3.1.2. Ugradni kamini.

Ugradni kamin je zapravo kaminski uložak koji se ugrađuje, odnosno, ozidava različitim materijalima kao što su šamotna opeka, penasti beton, a onda oblaže dekorativnom oplatom ili završnim slojem (kamen, keramičke pločice, malter itd.). Ugradni kamini, u zavisnosti od vrste materijala, mogu da akumuliraju više ili manje toplote. Po pravilu, oni mogu da zrače toplotu i više sati nakon gašenja vatre.

3.2. Podjela kamina prema načinu grijanja

3.2.1. Toplovazdušni kamini

Toplovazdušni kamini su odlično rješenje za grijanje jedne ili više povezanih prostorija kao što su, recimo, dnevni boravak, trpezarija i kuhinja. Sistem grijanja zapravo koristi isijavanje toplote grijaceg tijela koja se putem cijevi širi po prostoru. Da bi zagrijavanje bilo efikasno, potrebno je konstantno kruženje toplog vazduha. To kruženje se može pospešiti sistemom ventilatora koji ravnomjerno i brzo šire toplotu cijelim prostorom. Prednosti ovog toplovazdušnog kamina su brzo i ujednačeno zagrijavanje te mogućnost preraspodele toplote dok bi slabost mogla da bude to što može doći do pregrevanja prostorija, a nema mogućnosti akumulacije - riječju, dok vatra u kaminu gori traje i grijanje.

3.2.2. Toplovazdušni s razvodnim cijevima

Ovi kamini su isto što i toplovazdušni, samo imaju cijevi koje su sprovedene u svim prostorijama. Zagrijan vazduh se od kamina tim cijevima prenosi u druge sobe pomoću ventilatora. Ugradnja ovog sistema je najbolja i najjednostavnija u novogradnji koja ima dobru termoizolaciju ili pri kompletnom renoviranju potkrovlja; u starogradnji bi to zahtijevalo i veće zidarske radove.

3.2.3. Toplovodni kamini

Toplovodni kamini su odlično riješenje za stambene jedinice u kojima bi to bio prevashodni sistem grijanja. U ovom slučaju se, kako sam naziv kaže, grijanje vrši uz pomoć zagrijavanja vode. Voda kruži cijevima koje su postavljene oko ložišta i zagrijava se, pa razvodi dalje kroz sve prostorije. Zagrijana voda putuje  sistemom  za grijanje(visokotemperaturno grijanje ili radijatori). Prednost ovih kamina je u tome što se toplota ne gubi pri prenosu, što zapravo znači da jednom zagrijana voda bilo da kruži cijevima bilo da isparava, u svakom slučaju grije cijeli prostor; slabosti bi mogle da budu viša cijena i utrošak električne energije.  

3.3. Podjela kamina prema vrsti goriva

Kamini na drva
Kaminska peć je najbolje riješenje za stariji objekt jer ne zahtijeva dodatne radove

3.3.1. Kamini na drva

Drvo je najjeftiniji energent, naročito ako imate sopstvenu šumu i pripremate ga sami. Drvo se koristi i za kaminske peći i za ugradne kamine. Ako razmišljate o ovom tipu grijanja, imajte na umu da će biti potreban i određen suv i prozračan prostor za držanje drva. Nadalje, proizvod sagorijevanja su pepeo i dim i to u većim količinama nego pri grijanju na pelet. Kamin se više puta dnevno mora puniti cepanicama i treba znati kako se drvo pali i vatra održava. Kod starijih tipova ložišta neohodan je i stalan dotok vazduha, pošto bi se u suprotnom prostor vrlo brzo napunio dimom i gasovima. Noviji kamini takav problem nemaju, pošto vazduh uvlače automatski i obezbjeđuju optimalno sagorijevanje.

3.3.2. Kamini na pelet

Pelet, za razliku od drva, ne zahtjeva dodatan prostor za držanje. Može da se kupuje u manjim količinama (uglavnom je u vrećama od po 15 kg) u zavisnosti od potrebe, te drži u sanduku. Moderni kamini na pelet su takvi da automatski regulišu paljenje i gorenje vatre. Šta više, vreme paljenja i vrijeme gašenja se može podesiti unapred. Ima čak i modela koji rade na daljinski upravljač.

3.3.3. Kombinovani kamini

To su kamini koji mogu da koriste i drva i pelet. Zato su i skuplji, pa se kupci rjeđe za njih odlučuju.

3.3.4. Kamini na bioetanol

Na tržištu postoje i kamini i kaminske peći na bioetanol. Bioetanol je, u stvari, etil-alkohol koji se dobija prečišćavanjem i filtriranjem alkohola; kako nema mirisa tako i ne zagađuje okolinu. Kamini na bioetanol su zato najbolji za objekte u kojima nije moguće postavljanje dimnjaka. Vrlo su sigurni i praktično ne zahtijevaju održavanje, premda ima modela s otvorenim ložištem. Međutim, njihova snaga i iskoristivost su manji te su najsvrsishodniji u prostorima koji se samo dogrijavaju ili povremeno zagrijavaju. Ovi kamini su prije svega vrlo lijep i zanimljiv ukrasni element koji unosi toplinu i prisnost u ambijent.

3.3.5. Plinski kamini

Plinski su slični kaminima na bioetanol. Suštinska razlika je u tome da plinski kamin mora da ima odvod gasova, da isparenja ne bi bila otrovna.

4. Zidani kamin na biomasu

Ako se odlučite za ugradni kamin ili kaminsku peć, obavezno se obratite stručnjacima koji će znati kako i šta se mora uraditi. Prije svega, postoje izvjesni preduslovi za postavljanje kamina:

4.1. Dimnjak za kamine

Za postavljanje kamina neophodan je dimnjak određenog prečnika. Otvoreni kamini moraju imati dimnjake prečnika 25-30 cm, dok zatvoreni zahtijevaju prečnik od 20-25 cm. Priključak za kamin treba da je na visini od 180 cm od poda i to pod uglom od 45°.

Predlažemo vam da se, u svakom slučaju, prije ugradnje posavjetujete s dimničarem koji će kasnije, po potrebi, mjeriti protok u dimnjaku.

4.2. Dovod vazduha u kamin

Za dovod vazduha koji podstiče gorenje i zagrijava prostor mora da postoji cijev prečnika od najmanje 16 cm (2x Ø7,5 cm ili 3xØ5 cm) i to može biti obična plastična vodovodna cijev.

4.3. Tvrda podloga i nosivost ploče

Ako odlučite da kamin postavite u potkrovlju, prije početka radova mora se utvrditi da li podna, odnosno, tavanična ploča ima dovoljnu nosivost. Najbolje će biti da se o tome konsultujete s inženjerom-statičarom. Uz to, podloga na kojoj će kamin stajati ne smije biti od mekih materijala kakvi su oni za izolaciju (stiropor i slični) jer postoji opasnost da oni popuste pod težinom. U tom slučaju kamin bi mogao da utone u podlogu nekoliko milimetara, a onda bi se pojavile i naprsline na zidu ili plafonu. Zato, podloga na kojoj će biti kamin, mora biti tvrda i dovoljne nosivosti. Ukoliko u postojećem objektu takva podloga ne može da se obezbijedi, posavijetujte se sa stručnjacima šta bi moglo da se uradi. Postoje i kamini koji nisu ozidani teškim materijalima te su samim tim lakši i mogu biti odgovarajući u takvim situacijama.

Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Zadnji projekti

Ugradbeni kamin na drva sa ventilatorom

Poštovani,

Potrebno je ugradbeni kamin na drva ili pelet sa ventilatorima za zagrijavanje 100 m2 sa instalacijom kanala za vrući zrak. Ugradbeni kamin koji bi bio obložen regipsom.

Kanale ugraditi u spušteni strop, sa 5 (pet) izlaza - grilova.

Hvala. 2646 Km do 4410 Km

........

Izrada i ugradnja vrata za kamin

Poštovani,

Potrebna mi je izrada i ugradnja vrata za kamin sa vatrootpornim staklom.

U prilogu šaljem izgled željenih vrata.

Dimenzije vrata su cca 800 x 600 mm.

Kontakt putem vibera ili whatssapa.

Hvala. 176.4 Km do 294 Km

........

Ugradbeni kamin

Poštovani,

Potrebna mi je izrada kamina, širine cca 70 cm, bez montaže.

Hvala. 2293.2 Km do 3822 Km

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Montaža kamina, 1 kom
Kamini, Žepce

1080 Km do 1800 Km

Cena, Ugradnja bio kamina, 1 komad
Kamini, Sarajevo

1080 Km do 1800 Km

Cena, Izrada kamina 100 cm, 1 komad
Kamini, Sarajevo

450 Km do 750 Km

Cena, Izrada ugradbenog kamina sa ugradnjom, 50 m2
Kamini, Živinice

1080 Km do 1800 Km

Cena, Ozidati kamin u dnvnoj sobi, 50 m2
Kamini, Srebrenik

0 Km do 0 Km

Cena, Ozidati kamin, 1 komad
Kamini, Bihac

1350 Km do 2250 Km

Cena, Vrata na kaminu, vatrostalno staklo, 0.7 m2
Kamini, Sarajevo

135 Km do 225 Km

Cena, Ugradnja kamina, Kamin 60x40cm
Kamini, Bijeljina

540 Km do 900 Km

Cena, Kamin na pelet, Stan, 75m2
Kamini, Derventa

1800 Km do 3000 Km

Cena, Kamin i podno grijanje, 70m2
Kamini, Gradiška

1440 Km do 2400 Km

Cena, Kamin i podno grijanje iz kamina , cca 70 m2
Kamini, Gradiška

2250 Km do 3750 Km

Cena, Kamin sa podnim grijanjem,
Kamini, Gradiška

388.8 Km do 648 Km

Cena, podno grijanje na kamin,
Kamini, Gornji rahic

3891.6 Km do 6486 KmPogledaj druge završene projekte i cene

Kamini cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

351+ PREDUZEĆA ZA Kamini
BESPLATNE USLUGE
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Kamini?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.ba | Sva prava su zadržana