Za područje

  Prečišćavanje otpadnih voda Cijena

  Koliko košta manji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda? Ne postoji mogućnost da se priključite na javnu kanalizaciju, a ne biste ni septičku jamu u dvorištu? Malo postrojenje za prečišćavanje otpadne vode je u tom slučaju odlično rešenje za vas. Ovaj je uređaj, zapravo, filter koji komunalnu otpadnu vodu prečišćava biorazgradnjom, a troškove predstavlja upotreba struje za njegovo pokretanje. Taj izdatak možete lako uporediti sa onim za običnu sijalicu. A ako cijenu uređaja za prečišćavanje uporedite sa cenom komunalnog priključka, vidjećete koliko se isplati – godišnje to iznosi 450 do 950 KM u poređenju s javnom kanalizacijom od oko 250 KM. Cijene manjeg uređaja za prečišćavanje za domaćinstva do 5 članova, mogu biti 1500 do 3000 KM. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima manjih uređaja za prečišćavanje, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o manjim uređajima za prečišćavanje.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cijena manjih uređaja za prečišćavanje


  Cena malog uređaja za prečišćavanje. Cena nabavke i montaže malog uređaja za prečišćavanje, za četvoročlano domaćinstvo.

  150.00 Km/kom

  VEOMA NISKA CENA
  250.00 Km/kom

  SREDNJA CENA
  350.00 Km/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za Prečišćavanje otpadnih voda (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Biljni uređaj za prečišćavanje

  Cijena biljnog uređaja za prečišćavanje. Cijena nabavke i montaže biljnog uređaja za prečišćavanje za četvoročlano domaćinstvo.


  kom

  Km/kom

  Km

  Biološki uređaj za prečišćavanje

  Cijena biološkog uređaja za prečišćavanje. Cijena nabavke i montaže biološkog uređaja za prečišćavanje za četvoročlano domaćinstvo.


  kom

  Km/kom

  Km
  okvirna cena
  Km
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Prečišćavanje otpadnih voda - šta sve treba da znate?

  1. Prečišćavanje otpadnih voda - šta sve treba da znate?

  Mali komunalni uređaji su zapravo mehanički i biološki filteri za prečišćavanje otpadne vode iz domaćinstva. Ako imate kuću ili vikendicu u naselju koje nema uređenu javnu infrastrukturu, za prečišćavanje vode se morate pobrinuti sami, a ovi uređaji su u svakom smislu najbolje rješenje.

  Okvirna količina otpadne vode u domaćinstvu je oko 150 litara po osobi dnevno. Upotrebljena voda se ispušta u prirodnu sredinu ali može i ponovo da se iskoristi; u tom slučaju mora biti prečišćena, odnosno, iz nje moraju biti odstranjene sve škodljive materije. To prečišćavanje može da se obezbijedi malim kućnim uređajima, namijenjenim svim vrstama domaćinstva (farma, stan, vikendica, gostionica...). Ovi uređaji ne mogu da se koriste u industrijske svrhe za preradu otpadnih voda. Ako ste vlasnik kuće u mestu koje nema javnu komunalnu mrežu, onda će biti neophodno da se za prečišćavanje vode na ekološki prihvatljiv način pobrinete sami.

  Po Zakonu o vodama iz 2018. i Zakonu o zaštiti životne sredine iz 2016. fizička lica, odnosno individualna domaćinstva, nemaju obaveze koje imaju pravna lica, ali u smislu zaštite prirodne sredine i unapređenja ekološke efikasnosti korišćenja prirodnih resursa, svako angažovanje oko tehničko-tehnoloških i drugih potrebnih poboljšanja za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta i životne sredine smatra se dobrodošlim. U tom smislu, ministarstva često raspisuju konkurse za dodelu sredstava iz Zelenog fonda i druge subvencije kojima podstiču ugradnju i korišćenje malih komunalnih bioloških uređaja za prečišćavanje otpadnih voda umjesto septičkih jama.

  Mali komunalni uredjaji
  Prije nego što se upotrebljena voda ispusti u okolinu ili ponovo upotrebi mora biti prečišćena i sasvim bez škodljivih materija

  2. Mali komunalni uređaji - izbor ponuđača

  Izbor odgovarajućeg uređaja za prečišćavanje i najboljeg ponuđača je najbitniji dio čitavog poduhvata, kada se odlučite na kupovinu. Dobro provijerite svaku ponudu. Vodite računa o tome da veličina i snaga uređaja moraju odgovarati vašim potrebama. Obavezno pitajte šta sve ulazi u cijenu - da li samo uređaj ili i kompletna ugradnja i puštanje u rad. Obično cijena uključuje isporuku, ugradnju, priključenje i testiranje. Međutim, zemljane i građevinske radove organizijete i plaćate sami. Preporučujemo da u mnoštvu prodavaca izaberete onog koji nudi kompletnu uslugu. Riječju, onog ko će izvršiti potrebna mijerenja i procijene, posavijetovati vas oko tipa uređaja, uraditi sve proračune i pripremne radove i, po potrebi, obezbeijditi naknadno održavanje i servisiranje. Uvijek su najbolji ponuđači oni koji imaju vlastite majstore svih profila. Na taj način postaju odgovorni za kvalitet i garanciju cijelog posla.

  3. Vrste malih uređaja za prečišćavanje i načini rada

  Uređaja za prečišćavanje ima više vrsta i svaki od njih ima specifičan način rada. Postoje protočne i neprotočne septičke jame te prirodni sistemi za prečišćavanje otpadne vode kao što su biljni i biološki uređaji za prečišćavanje, lagune ili mokra polja, tehnologija prečišćavanja biomasom i MBBR tehnologija.

  3.1. Mali protočni uređaji

  Prednost ovih uređaja je to što su mali, njima se jednostavno upravlja, a rezultati prečišćavanja su odlični. U ovim malim protočnim uređajima prvi korak čišćenja je odvajanje tvrdih otpadaka iz vode (separacija). Potom se u komori za ventilaciju u vodu kroz difuzor ubacuje vazduh koji podstiče djelovanje mikroorganizama koji sasvim razgrađuju otpad. Na kraju voda prolazi u zadnju komoru gdje se odvaja mulj s mikroorganizmima od prečišćene vode i odliva kroz cijevi u prirodnu sredinu.

  3.2. Biljni uređaji

  Ovaj uređaj za prečišćavanje je zapravo zasad močvarnog bilja. Na dnu zasada je nepropusna folija koja ga odvaja od humusa i sprečava da zagađena voda prodre u tlo i podzemne vode. Folija djeluje kao korito koje usmijerava protok vode kroz korenski sistem zasada gdje se odvija oksidacija i djelovanje mikroorganizama. Tako fekalne vode zapravo đubre biljke. Slabost biljnog uređaja za pročišćavanje je manja efikasnost tokom zime, kada vegetacija miruje, pošto je za taj period potreban neki drugi sistem prečišćavanja.

  3.3. SBR uređaji

  Uređaj koji prečišćava vodu SBR tehnologijom smatra se najefikasnijim iako je njegova instalacija jednostavna i ne zahtijeva mnogo prostora ni opreme, a ne zavisi ni od spoljne temperature. Jedinjenja ugljenika, azota, fosfora i drugih materija uklanjaju se iz vode biološkim tretmanom u uzastopnim fazama pomoću aktivnog mulja. Uopšteno govoreći, prečišćavanje se odvija u četiri faze. Prvo se, tokom upumpavanja vode uklanjaju nerastvorive čestice i tvrde materije. Onda slijedi ventilacija kada se stvaraju mikroorganizmi koji čiste vodu i prave živi mulj. Treća faza je mirovanje, kada mulj tone na dno, a voda ostaje na vrhu rezervoara. U poslednjoj fazi se voda ispumpava u prirodnu sredinu, a aktivni mulj se vraća u prvu komoru i ponovo koristi.

  3.4. Membranski uređaji (MBR)

  Uređaj koji prečišćava vodu MBR tehnologijom zapravo filtrira aktivan mulj kroz membranu. Proces prečišćavanja vode u ovom slučaju se većim dijelom odvija u samoj membrani; kada voda ističe iz nje prolazi kroz perforiran dio koji sprečava dalji prolaz virusa i bakterija iz uređaja. Tako prečišćena voda može da se koristi za zalivanje i navodnjavanje. Ovaj sistem je nešto skuplji, mada vrlo efikasan, i zato je kvalitet dobijene vode vrlo visok. MBR uređaji su najpogodniji za veća postrojenja te ih kod nas nema u veličinama pogodnim za upotrebu u domaćinstvima.

  4. Ugradnja malih uređaja za prečišćavanje

  4.1. Izbor pravog uređaja

  Kada birate uređaj za prečišćavanje otpadne vode u domaćinstvu, naročitu pažnju obratite na odgovarajuću veličinu prema proračunu, odnosno, predviđenom broju korisnika i potrošnji. Ako je uređaj veći ili manji od potrebnog, neće služiti svojoj svrsi na najefikasniji način. Za objekte koji nemaju stalan dotok otpadne vode, kao što su vikendice, najbolji su neprotočni uređaji.

  4.2. Dozvole za male uređaje za prečišćavanje

  Po Zakonu o vodama iz 2016. ovi uređaji spadaju u grupu onih koji se koriste za sanitarne potrebe jednog domaćinstva i ne ugrožavaju javni interes, pa se mogu postaviti bez Vodne dozvole lokalne samouprave. Međutim, kako ovde može doći do ukrštanja više nadležnosti (zaštita životne sredine, zaštita vodnih dobara, zaštita javnih dobara, obavezne komunalne aktivnosti i sanitarna zaštita) predlažemo da se raspitate o važećim propisima ili u svojoj opštini ili u nadležnoj inspekciji da biste izbijegli eventualne neprijatnosti i dodatne troškove.

  4.3. Ugradnja malih komunalnih uređaja

  Kada se utanače detalji i naprave planovi, ugradnja može da počne. Mali uređaji za prečišćavanje otpadne vode se uglavnom postavljaju u zemlju i zato sve počinje iskopom građevinske jame. Ona mora biti odgovarajuće veličine i još važnije, imati nabijeno dno. Kada se uređaj postavi u jamu, ona se puni tako da ulazni otvori ostanu iznad nivoa tla. Poklopci na tim otvorima su takvi da se preko njih može hodati, a u nekim slučajevima i voziti. Optimalan rad uređaj dostiže za nekoliko meseci, kada se mikroorganizmi sasvim razviju. Ako želite ubrazanje procesa, u uređaj se dodaje aktivan mulj. Vrlo je važno da uređaj nije postavljen tako da može biti izložen zagrijavanju ili smrzavanju. I u jednom i i u drugom slučaju mikroorganizmi ne mogu da se razvijaju kako treba, pa samim tim ni funkcionisanje uređaja neće biti zadovoljavajuće. S druge strane, dotok vazduha u ventilacionu komoru mora biti kontinuiran i ujednačen.

  4.4. Uštede pri kupovini malih uređaja za prečišćavanje

  Uštedu možete ostvariti pravilnim izborom uređaja, a ako ga budete i održavali prema uputstvima proizvođača, što je vrlo jednostavno, sigurno će vas služiti dugo i pouzdano. Od prodavca obavezno tražite dolazak i obilazak terena i precizne informacije o tome šta sve dobijate kupovinom. Ukoliko ste u prilici, raspitajte se i o mogućnostima dobijanja subvencija na osnovu unapređenja zaštite prirodne sredine i povećanja energetske efikasnosti, pa ako možete da konkurišete za sredstva iz takvih fondova, tim bolje.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Prečišćavanje otpadnih voda?

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Čišćenje septičke jame

  Potrebno čišćenje septičke jame. 264.6 Km do 441 Km

  ........

  Ugradnja separatora zauljenih voda

  Poštovani,
  potrebno je da se ugradi separator zauljenih voda u skladištu firme na lokaciji Glamočani.
  Hvala 1764 Km do 2940 Km

  ........

  Čišćenje septičke jame

  Poštovani, potrebno je isprazniti septičku jamu površine oko 2 m2.

  Za sve informacije možete me kontaktirati.

  Hvala. 176.4 Km do 294 Km

  ........

  Želim ponudu izvođača radova  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Prečišćavanje otpadnih voda cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  9+ Preduzeća za Prečišćavanje otpadnih voda
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.ba | Sva prava su zadržana