Za područje

  Solarne elektrane Cijena

  Koliko koštaju solarne elektrane? Kupovina solarne elektrane je dugoročna investicija koja, po sadašnjim procjenama, može da se vrati u roku od 15 godina uz znatno manje troškove za potrošnju struje. Najveći stepen jednokratne iskoristivosti, između 15 i 17,5%, imaju tzv. monokristalne silicijumske ćelije koje su nešto skuplje. Polikristalne solarne ćelije su jeftinije, a njihov stepen iskoristivosti je 13 do 15%. Mogu se koristiti posebni pokretni moduli koji se ugrađuju tako da mogu da prate kretanje Sunca. Takav sistem je skuplji, ali omogućava maksimalnu iskorišćenost sunčeve energije. Cijene fotovoltažnih sistema se poprilično razlikuju, shodno broju modula, vrsti solarnih ćelija i dodatnih elemenata, ugrađenih u sistem. U prosjeku, računa se da standardna solarna elektrana za porodičnu kuću košta između 9000 i 14000 KM, što je 250 do 350 KM/m2. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim stručnjacima za solarne elektrane, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o solarnim elektranama.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cijaena solarne elektrane


  Solarna elektrana 5kW Trofazna

  9000.00 Km/kom

  VEOMA NISKA CENA
  11000.00 Km/kom

  SREDNJA CENA
  13000.00 Km/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za Solarne elektrane (2024)

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - šta sve treba da znate?

  1. Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - šta sve treba da znate?

  Samodovoljnost u svakom pogledu je sve aktuelnija ideja. Život u okruženju u kome se boravak može organizovati na način koji donosi dobrobit koliko svakom pojedinicu toliko i prirodnoj sredini, odnosno, u kome se energetske potrebe zadovoljavaju iz obnovljivih izvora, postaje sve češća tema. Niskoenergetska pasivna gradnja, solarne elektrane, podno grijanje iz rezervoara povezanog s toplotnom pumpom, sanitarna voda iz kišnog rezervoara - sve su to komponente koje se sve redovnije koriste prilikom izgradnje stambenih objekata.

  solarne-elektrane.jpg
  Solarna energija je besplatna, neograničena i čista i zato se kod nas sve češće sreću solarne elektrane

  1.1. Prednosti

  • Solarna energija je besplatna, neograničena i čista.
  • Korišćenjem čiste energije smanjujemo emisiju ugljen-dioksida.
  • Radni vijek solarnog postrojenja je oko 30 godina.
  • Sistem se jednostavno postavlja.
  • Solarna elektrana energiju koristi direktno, kao difuznu sunčevu svjetlost.
  • Električnu energiju koju ne iskoristite, možete prodati.
  • Solarna elektrana se jednostavno održava.

  1.2. Način rada solarnih elektrana

  Solarna postrojenja su sastavljena iz dva dijela. Prvi dio čine solarni fotonaponski moduli koji elektromagnetne talase pretvaraju u električnu struju i napon. Drugi dio čine elementi koji dobijenu struju preusmjeravaju u određene svrhe. Solarna ćelija sunčevu energiju direktno pretvara u električnu. Sunčeva svjetlost koja pada na solarne ćelije pobuđuje aktivnost elektrona u njima, tačnije, „tera ih“ da se kreću i tim se kretanjem stvara jednosmjerna struja. Energetski pretvarač, inverter, tu struju pretvara u dvosmjernu i šalje je u mrežu. Solarne ćelije se najčešće prave od silicijuma kog ima puno u zemljinoj kori. Monokristalne ćelije silicijuma su najefikasnije, jer imaju najveći stepen iskoristivosti.

  2. Kako i gdje se postavljaju solarne elektrane?

  2.1. Elektrana na krovu

  Solarna elektrana na krovu prvenstveno se koristi za objekte s klasičnim krovom kosine između 0° i 60°. Vrlo je važno da je krov u dobrom stanju, da je u stanju da je izdrži narednih 30-ak godina, na koliko se procjenjuje radni vijek elektrane. Idealno je kad su jedna ili obje krovne kosine okrenute ka jugu ili prate kretanje Sunca od izlaska do zalaska. Najzad, i sama površina krova treba da je dovoljno velika shodno potrebama objekta.

  2.2. Integrisana elektrana na krovu

  Poseban način postavljanja solarnog postrojenja je integrisanje modula u primarno kućište krova. Ovakvo postavljanje je najprimjerenije u novogradnji, a i u slučajevima kada se radi zamjena kompletnog krova. Sem toga, i estetski je vrlo zadovoljavajuće.

  2.3. Samostalna elektrana

  Samostojeća elektrana je više nego odličan način za korišćenje zemljišta koje se na neki drugi način ne može koristiti. Za ovu elektranu se prvo postavlja odgovarajuća potkonstrukcija i to na način i u položaju koji će omogućiti da moduli s fotonaponskim ćelijama daju maksimum energije.

  2.4. Sistem ostrva

  Ovo je odlično rješenje za energetsko snabdevanje porodičnih kuća i sličnih manjih objekata poput vikendica, planinskih kućica, sojenica, kamp-prikolica kao i svih sličnih privremenih boravišta koja se ne mogu priključiti na javne instalacije.

  3. Ponuđači solarnih elektrana

  Kada tražite proizvođače, prodavce ili, ponuđače solarnih postrojenja uopšte, dobro se raspitajte o njihovoj stručnoj osposobljenosti, sertifikatima i osiguranju. Mnoge od informacija ćete naći na internetu, a možete pitati i prijatelje i rođake koji su se odlučili na takvu investiciju.

  Na našem portalu, Daibau.ba, naći ćete ponuđače koji sarađuju sa nama, pa ćete ujedno vidjeti i njihove reference te ocjene klijenata. Savjetujemo da uvijek tražite više ponuda kako biste mogli da ih uporedite, pa odlučite o njihovom kvalitetu i konkurentnosti. Ponuđačima biste mogli da postavite sljedeća pitanja:

  - Da li poznajete lokalne propise i proceduru dobijanja dozvole za postavljanje elektrane i priključivanja na javnu elektromrežu? Dobijanje građevinske dozvole kao i rješenja za postavljanje solarnog sistema i priključivanja na javnu elektromrežu je poprilično komplikovan, kompleksan i dugotrajan postupak. Pitanje je da li vaš ponuđač ima dovoljno iskustva s tim i da li će se pobrinuti za cijelu proceduru ili vam samo prodaje uređaj i opremu.

  - Možete li obezbediti preporuke drugih kupaca s vašeg područja? Razgovarajte s drugim kupcima iz neposredne okoline, pošto ćete tako najbolje, iz prve ruke, saznati sve o izazovima s kojima su se suočili i kako su ih riješili.

  - Ima li vaše preduzeće važeće licence i sertifikate? Fotonaponski sistem mora da postavi iskusan, obučen i kvalifikovan monter. To konkretno znači da majstor ili podizvođač ima licencu proizvođača i lokalnog elektrodistributivnog preduzeća.

  - Kakva je garancija za sistem koji kupujem? Ko obezbjeđuje funkcionisanje i održavanje sistema? Većina solarnih elektrana ima standardnu industrijsku garanciju (najčešće na 20 godina za solarne ćelije i 10 godina za energetski pretvarač, inverter). Dobre garancije su često znak kvaliteta opreme koju monter koristi. Vrlo je važno i da znate čija su odgovornost održavanje sistema i eventualne popravke. Najveći broj kupoprodajnih ugovora zahtijeva od izvođača i održavanje.

  - Ima li možda vaše preduzeće kakve sudske sporove ili hipoteke? Kao i u svim drugim poslovima ni ovde nije na odmet biti na oprezu.

  - Šta tačno nudite? U ponudama mora jasno biti navedeno činjenično stanje - maksimalna proizvodna snaga sistema, u vatima (W) ili kilovatima (kW); ocjena količine energije koju sistem proizvodi godišnje ili mesječno, mjereno u kilovat satima (kW/h). Taj broj je najvažniji za poređenje s računima koje dobijate iz elektrodistribucije. Ponuda, nadalje, treba da sadrži i ukupne troškove funkcionisanja sistema - pokretanja sistema, mašinske i elektroopreme, postavljanja, priključivanja, dozvola, poreza i garancije. Procijenjeni troškovi utroška kilovat sati su najbolje merilo poređenja ponuda različitih prodavaca, budući da koriste različitu opremu ili nude sisteme različite veličine i snage.

  4. Različiti solarni sistemi

  Postoje tri glavne vrste solarnog sistema za domaćinstva:

  4.1. Mrežni sistem

  Ovo je najčešće korišćen sistem za domaćinstva. Čine ga krovni solarni kolektori koji proizvode jednosmjernu struju i pretvarači koji je pretvaraju u dvosmjernu, odgovarajuću za napajanje kućnih uređaja i aparata. Višak koji ovakav sistem proizvede usmijerava se u elektromrežu. Noću ili u periodima kada je proizvodnja energije niska, sistem struju uzima iz javne mreže. Ovi moduli obezbjeđuju i rezervno napajanje u slučaju „ispadanja“ iz mreže.

  4.2. Hibridni sistemi

  Ovi sistemi odgovaraju mrežnim i imaju baterije za skladištenje viška energije koju daju kolektori. Noću ili onda kada kolektori ne rade, možete da koristite energiju iz baterija, umjesto iz elektromreže. Ovi su sistemi naročito traženi u krajevima gdje je „ispadanje“ iz mreže često.

  4.3. Samostalni sistemi

  Samostalno solarno postrojenje se ne priključuje na javnu mrežu. U tom slučaju je neophodno da energija proizvedena u kolektorima bude dovoljna za sve potrebe domaćinstva. Ovakvi sistemi su uglavnom veći i skuplji, budući da je neophodno više kolektora, akumulatora i pretvarača koji proizvode, pretvaraju i prenose struju do potrošača u kući i onda kada sistem slabije ili uopšte ne radi. Prilikom planiranja spoljne mreže solarnog sistema uglavnom se tačno i precizno moraju izmjeriti prosječna potrošnja i potrebe domaćinstva kako bi se predvidio i pomoćni generator.

  5. Kako do solarne elektrane?

  5.1. Utvrdite energetsku efikasnost svog doma

  Prije nego što donesete konačnu odluku u vezi s postavljanjem solarne elektrane, biće neophodno da dobro upoznate načine proizvodnje i potrošnje električne energije, kao i realne potrebe. Možda postoje jeftinije mogućnosti manjih poboljšanja i prilagođavanja kojima biste svoj objekat učinili energetski efikasnijim prije slijedećih koraka.

  5.2. Procijenite potencijal svoje kuće

  Pokušajte da napravite procjenu potencijalnog korišćenja sunčeve energije. Fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije koriste direktnu i indirektnu sunčevu svjetlost te je položaj na našoj geografskoj širini i dužini uglavnom povoljan za korišćenje ovog izvora energije. Međutim, količina energije koju sistem realno može da proizvede na određenoj lokaciji, zavisi od izloženosti Suncu i veličine samog sistema. U ovoj procjeni mogu vam pomoći kartografski i drugi podaci s interneta.

  Prosječan intenzitet sunčevog zračenja na teritoriji Srbije kreće se između 1,1 kWh/m2/dan na sjeveru zimi do 6,6 kWh/m2/dan na jugu u julu, što na godišnjem nivou daje između 1200 i 1550 kWh/m2, a to praktično znači da je prosječna vrednost raspoložive korisne energije oko 700 kWh/m2 godišnje. Zamislite kakav je to potencijal!

  5.3. Procjenite buduću potrošnju struje

  Ako želite da dobijete što bolju ponudu za solarni sistem, naročito kada su u pitanju njegova veličina i snaga, preporučujemo da saznate sljedeće informacije:

  Pregledajte svoje račune za struju i više godina unazad kako biste videli koliko prosječno trošite. Potrošnja na računima je izražena u kilovat-satima (kW/h). Pogledajte svaki mjesec u godini; nekih mjeseci sigurno trošite više, a drugih manje (recimo ljeti, kada se uključuju klima-uređaji ili zimi za dogrijavanje i slično). Obratite pažnju na sve promjene i da li se periodično ponavljaju. Ako planirate kupovinu električnih kola ili dograđivanje kuće, treba da računate na povećanu potrošnju. Međutim, ako dodatno izolujete fasadu ili krov, možda ćete trošiti manje.

  5.4. Subvencije za solarnu energiju

  Što se državnih subvencija tiče, u oblasti primjene solarne energije kao vida proizvodnje električne energije, u našoj zemlji to još uvijek nije regulisano posebnim zakonom. Po Zakonu o zaštiti životne sredine iz 2016. fizička lica, odnosno individualna domaćinstva, nemaju obaveze koje imaju pravna lica, ali u smislu zaštite prirodne sredine i unapređenja ekološke efikasnosti korišćenjem prirodnih resursa, svako angažovanje oko tehničko-tehnoloških i drugih potrebnih poboljšanja za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta i životne sredine smatra se dobrodošlim. U tom smislu, ministarstva često raspisuju konkurse za dodjelu sredstava iz Zelenog fonda i druge subvencije kojima podstiču razvoj i unapređenje te oblasti. Ako ste u prilici, raspitajte se u svojoj lokalnoj zajednici šta se po tom pitanju preduzima i da li biste mogli da ostvarite neke benefite.

  5.5. Sarađujte s ponuđačem solarnog sistema

  Proizvođači i ponuđači solarnih elektrana uglavnom prilikom kupovine obezbjeđuju i pomoć oko dobijanja upotrebnih dozvola. Isto tako, moći će da vam preporuče najbolji sistem prema vašim potrebama i očekivanjima. Veličina i snaga elektrane procijenjuju se prema potrebama domaćinstva, ali i sledećim faktorima:

  • lokaciji objekta i količini raspoložive sunčane energije,
  • veličini, orjentaciji i kosini krova na koji se sistem postavlja,
  • efikasnosti sistema,
  • drugim izvorima energije koji su na raspolaganju u okolini - elektromreža, vetro-elektrane ili generatori itd.
  Tražite dobre izvođače radova za područje Solarne elektrane?

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Solarna energija na vikendici

  Dobar dan.
  Imam vikendicu 10x7 m sa ravnim krovom, posto nemam struje u blizini htio sam da ugradim solarne panele koji su mi dovoljni za 70 m2 prostora. Objekat je u Pozarnici Tuzla. 7056 Km do 11760 Km

  ........

  Solarni panel sa vakumskim cijevima za dogrijavanje vode

  Imam toplotnu pumpu na koju se grejem.
  Želio bih postaviti solarne panele kako bih imao toplu vodu leti, a zimi da pospeši grejanje.

  Znači potrebni su vakuumski cijevni paneli za dogrijavanje vode za grijanje koje je sa toplotnom pumpom povezana, a ljeti za sanitarnu toplu vodu.

  Površina kuće je 200 m2 - kuća je na sprat. 2469.6 Km do 4116 Km

  ........

  Postavljanje solarne elektrane

  Potrebno je na seoskom imanju od 5 dunuma postavljanje solarnih panela koji bi proizvodili struju koja bi išla u mrežu. Imanje se nalazi u mjestu Ponir, a domaćinstva 4km dalje. Cilj je kompenzovati potrošnju struje sa proizvodnjom. 14112 Km do 23520 Km

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Ugradnja solarnih elektrana, 3000 m2, 3 komada
  Solarne elektrane, Prijedor

  32400 Km do 54000 Km

  Cena, Pregled krova i postavljanje solarnih panela, cca 150 m2
  Solarne elektrane, Cazin

  6300 Km do 10500 Km

  Cena, Solarni paneli za limeni krov, 200 m2
  Solarne elektrane, Zenica

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Postavljanje solarnih panela za proizvodnju struje za kuću, cca 100 m2
  Solarne elektrane, Tuzla

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Potrebna solarna elektrana 10 kw, cca 40 m2
  Solarne elektrane, Tuzla

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja solarne elekrane na krov, 10 x 12 m
  Solarne elektrane, Brcko

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane 60 kW, 1100 m2
  Solarne elektrane, Vogošca

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Izgradnja fotonaponske elektrane, 80 kW
  Solarne elektrane, Pale

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane, 50 m2
  Solarne elektrane, Bijeljina

  10800 Km do 18000 Km

  Cena, Solarna elektrana od 500 kW, 5000 m2
  Solarne elektrane, Sanski most

  45000 Km do 75000 Km

  Cena, Ugradnja solarnih panela, 10 kW, 220 m2
  Solarne elektrane, Tuzla

  5940 Km do 9900 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane snage 100-125 kW, 2000 m2
  Solarne elektrane, Donje moštre

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Postavljanje panela na stambenu kuću, 10 panelov po 400w
  Solarne elektrane, Banja luka

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Ugradnja solarnog sistema za kuću, cca 60 m2
  Solarne elektrane, Banja luka

  3150 Km do 5250 Km

  Cena, Solarna elektrana, 8 kW, 40 m2
  Solarne elektrane, Banja luka

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Postavljanje solarne elektrane na krov kuće - za struju i grijanje, 174 m2
  Solarne elektrane, Trebinje

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Postavljanje solarnih panela i spajanje na grijalice, 14 kw
  Solarne elektrane, Gradacac

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane, 120 m2
  Solarne elektrane, Stanari

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane, cca 70 m2
  Solarne elektrane, Banja luka

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Solarna elektrana cca 7KW, cca 120 m2
  Solarne elektrane, Banja luka

  3150 Km do 5250 Km

  Cena, Solarni sustav u vikendici, 60 m2
  Solarne elektrane, Capljina

  10800 Km do 18000 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane,
  Solarne elektrane, Tuzla

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Ugradnja 16 panela 400 w, 16 panela
  Solarne elektrane, Ilijaš

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Postavljanje solarnih panela na kamper, 10 m2 - dva panela
  Solarne elektrane, Živinice

  900 Km do 1500 Km

  Cena, Instalator solarnih pretvarača - Growatt, 26 kW
  Solarne elektrane, Mostar

  1800 Km do 3000 Km

  Cena, Solarna elektrana, 700 kw
  Solarne elektrane, Zenica

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Ugradnja kompletne solarne elektrane za kućne potrebe, 117 m2
  Solarne elektrane, Brcko

  7200 Km do 12000 Km

  Cena, Ugradnja solarnih panela, 6 kW, vikendica oko 100 m2
  Solarne elektrane, Banja luka

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane 10 kW, 240 m2
  Solarne elektrane, Modrica

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Montaža solarnih panela - Minhen, Nemačka, Plaćanje €/h 19 - Plaćanje mesečno oko 3,800 €
  Solarne elektrane, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Postavljanje solarnih panela na krov, cca 150 m2 krov, 25 kW
  Solarne elektrane, Srebrenik

  2700 Km do 4500 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane, 200 m2 - 5 kW struje
  Solarne elektrane, Otoka

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Postavljanje solarne elektrane na zemlju po principu " ključ u ruke", 2000 m2
  Solarne elektrane, Travnik

  270000 Km do 450000 Km

  Cena, Izrada solarne elektrane za dobijanje struje, 8 ili 10 KW
  Solarne elektrane, Livno

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja solarne elektrane, 70-80 m2
  Solarne elektrane, Mostar

  5400 Km do 9000 Km  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Solarne elektrane cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  483+ Preduzeća za Solarne elektrane
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.ba | Sva prava su zadržana