Za područje

  Novogradnja Cijena

  Koliko košta novogradnja? Izgradnja nove kuće je veliki poduhvat, ali možete ponešto uštedjeti na samom početku. Fasaderski radovi su skupi te je najbolje kada je oblik kuće sasvim jednostavan i sveden. Unutrašnja garaža je, recimo, vrlo skupo i nepraktično rješenje, pa predlažemo da se radije odlučite za nadstrešnicu. Ako se opredijelite i za običan krov ili jednostavne detalje, biće jeftinije od kitnjastih elemenata i zahtjevnih gipsanih radova. Uštedjećete poprilično i ako riješite da kuća ima modernu, otvorenu osnovu. To će, istovremeno, značiti i manje unutrašnjih vrata i pregradnih zidova, manje elektro i vodovodnih instalacija. Više manjih kupatila je skuplje rješenje od jednog velikog s odvojenim toaletom. Ovakve stvari najviše utiču na cijenu kuće i kada sve to definišete, usredsredite se na izbor materijala i izvođače radova. Računa se da je realna cijena izgradnje kuće između 1000 i 2000 KM/m2. Posebno vodite računa o instalacijama jer one iznose 23-27% ukupne vrijednosti gradnje. Troškovi izgradnje mogu dosta varirati, zato pratite kretanje cijena, dobro provjeravajte izvođače radova i nikako ne prihvatajte najjeftinije ponude. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima novogradnje, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o novogradnji kuća. Sretna gradnja!

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Gradnja kuće cijena


  Izgradnja kuće do 3. faze gradnje. Cijena iskopa, temelja, betonskih i zidarskih radova, postavljanja krovišta, krova i završnih radova.

  800.00 Km/m2

  VEOMA NISKA CENA
  1000.00 Km/m2

  SREDNJA CENA
  1300.00 Km/m2

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za Novogradnja (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Cijena zidane kuće „na ključ“

  Cijena klasično građene porodične kuće do 5. faze gradnje. Cijena zidane kuće za „ključ u ruke“ materijalom srednjeg kvaliteta, 150 m2.


  m2

  Km/m2

  Km

  Cijena zidane kuće do 4. faze

  Cijena klasične gradnje do 4. faze gradnje. Cijena gradnje za spolja završen objekat. Cijena postavljanja temelja, radovi betoniranja i zidanja, krov i fasada. Cijena gradnje prosečnog kvaliteta bez komunalnih priključaka.


  m2

  Km/m2

  Km
  okvirna cena
  Km
  Pošalji potražnju >

  Montažne kuće


  Koliko košta montažna gradnja? Cijena montažne kuće se razlikuje, prije svega, od proizvođača montaž...

  Proverite i: Montažne kuće cijena

  Drvene kuće, brvnare


  Koliko košta drvena kuća? U zavisnosti od dostupnosti, kvaliteta i vrste drvne građe, drvene kuće za...

  Proverite i: Drvene kuće, Brvnare Cijena

  Gradnja kuće - ključ u ruke


  Koliko košta novogradnja tzv. „ključ u ruke“ kuće? Procjenjuje se da cijena kuće „na ključ“ ako se z...

  Proverite i: Gradnja kuće - ključ u ruke Cijena

  Niskoenergetske kuće


  Koliko košta niskoenergetska kuća? Gradnja ovakve kuće je dugoročna investicija. Cijena montažne pas...

  Proverite i: Niskoenergetske kuće Cijena

  Pasivne kuće


  Koliko košta pasivna kuća? Cijena pasivne montažne „ključ u ruke“ kuće najviše zavisi od ponuđača, o...

  Proverite i: Pasivne kuće Cijena

  Građevinski inženjering


  ...

  Proverite i: Građevinski inženjering cena

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Novogradnja - sve što treba da znate

  1. Šta sve treba da znate prije nego se latite gradnje?

  Odlučili ste za gradnju kuće. Imate plac, sredili ste i ostalo, pa čak i znate kako biste željeli da vaš dom izgleda. I, šta sad? Prvi sljedeći korak je da potražite arhitektu koji će sve vaše ideje preneti na papir i sakupiti sve neophodne informacije o uslovima i mogućnostima gradnje - geodetski elaborat, recimo, bez kog planiranje ne može ni da počne. U geodetskom elaboratu se moraju naći tačni podaci o postojećem stanju - postoje li na placu objekti i kakvi, kakva je konfiguracija terena i zemljišta kao i sva eventualno postojeća podzemna i nadzemna infrastruktura (voda, struja, kanalizacija i slično). Ukratko rečeno, to je prvi korak cijelog procesa izgradnje projektovanja koji je podjeljen na tri dijela: projektni zadatak, idejni projekt i glavni projekt.

  Novogradnja
  Imate plac i znate kako biste željeli da vaš dom izgleda. I, šta sad?

  1.1. Projektni zadatak

  Ovo je, zapravo stručni opis vaših želja i podaci o realnom stanju na terenu. Projektni zadatak sadrži mnogobrojne i neophodne zadatke za dalju izradu dokumentacije, a koji se dijele u četiri grupe: opšti podaci, podaci o gradilištu, podaci o građevini i podaci o instalacijama i opremi.

  1.2. Idejni projekt kuće

  Na osnovu onoga što biste željeli, geodetskog elaborata te nekolicine ostalih dokumenata, ovlašćeni arhitekta može se latiti idejnog projekta kuće i njene pozicije na placu. Idejni projekat se sastoji od osnova, presjeka, opisa, proračuna, predračuna i raznih drugih detalja. Ako, kao investitor, želite da vidite kako bi naposljetku u realnim uslovima izgledalo ono što ste zamislili, arhitekta može da napravi trodimenzionalni model vaše kuće. Ovlašćeni projektant će se postarati za to da kuća bude u skladu sa važećim propisima, a da to i dalje bude ono što ste htjeli. Kada se idejni projekt završi, prelazi se na lokacijske uslove. Lokacijski uslovi su uputstva i propisi koji se moraju poštovati pri gradnji prilaznog puta i njegovom povezivanju sa javnim kao i one koji se odnose na komunalne priključke i vodove itd. Sve ove dozvole, rješenja i saglasnosti izdaju nadležni organi uprave i samouprave zaduženi za zaštitu infrastrukture, prirodne i kulturne baštine. Ako oni nemaju nikakvih zamjerki, daće pozitivno mišljenje i izdati odgovarajuća dokumenta.

  1.3. Glavni projekt

  Arhitekta na osnovu prihvaćenog idejnog projekta ide korak dalje - radi dokumentaciju za izgradnju, odnosno, glavni projekt. On je konačno riješenje funkcionalnosti, detaljno određenje konstrukcije i izgleda objekta te tačna proračunska i predračunska vrednost. Tu su tehnološki i građevinski kao i ostali projekti instalacija i opreme u domaćinstvu. Nadalje, tu su neizbježno i potvrde o svim plaćenim taksama, sva dokumenta o gradnji i saglasnosti koje ste dobili te potvrda vlasništva. Po novom Zakonu o izgradnji iz 2018. cijela procedura izdavanja građevinske dozvole ne smije da traje više od 28 dana. Ako ne bude bilo nikakvih primjedbi i vraćanja projekta na doradu, građevinska dozvola će postati punovažna.

  1.4. Izvođački projekt

  Izvođački projekt ili projekt za izvođenje (PZI), arhitekta obično radi dok se čeka građevinska dozvola. Njega čine arhitektonski projekt i statički proračuni, projekti elektro i mašinskih instalacija. Svaki od ovih projekata radi neko od ovlašćenih stručnjaka iz odgovarajuće branše i svako od njih je odgovoran za svoj rad. Ovi projekti sadrže i popise radova a oni se dalje šalju izvođačima radova kada se traže ponude. Uz sve nabrojane tu su i obimom manji, ali ne manje važni proračuni - građevinska fizika, zvučna zaštita i protivpožarna bezbjednost.

  2.  Izbor izvođača radova

  2.1. Popis radova (predmjer)

  Prije izbora izvođača radova i početka gradnje, potrebno je sastaviti detaljan popis radova tzv. Predmjer te potrebnih vrsta i količina materijala. Arhitekta-projektant sastavlja ovaj predmjer kao dio izvođačkog projekta ili može da ga sastavi neki drugi građevinski stručnjak. Vrlo je važno da je popis radova što detaljniji i što tačniji jer će samim tim i pregled troškova biti tačniji. Na osnovu predmjera će vam i izvođači radova slati svoje ponude.

  2.2. Prikupljanje ponuda izvođača radova i konačan izbor

  Naručilac često organizaciju projekta izgradnje, uključujući tu i izbor izvođača i građevinski nadzor, prepušta projektnom birou. To naročitito važi za kupovinu i izgradnju montažne kuće po sistemu „ključ u ruke“, gdje ponuđač može voditi cijeli proces od pregleda parcele do finalizacije. Međutim, ako namjeravate da lično odaberete jednog glavnog izvođača ili više pojedinačnih, vrlo je važno da to radite sistematski i, po mogućstvu, u saradnji s nezavisnim građevinskim stručnjakom ili sa nadzornikom koga ste izabrali na osnovu referenci. U praksi se često ispostavi da je greška ako investitor sam pronađe izvođače pojedinih faza radova i sam koordinira njihov rad. Na taj se način radovi često odlažu, mnogo je komplikacija, odstupanja od prvobitnih cijena, kašnjenja su učestalija, a izgradnja može ispasti prilično skupa. U tom pogledu, izbor glavnog izvođača koji ima sopstvene podizvođače, pokazao se kao bolje riješenje. Na taj način odgovornost za koordinisani rad, poštovanje rasporeda i troškova, prebacuje se na glavnog izvođača, a investitor rješava sve moguće probleme na osnovu jedinstvenog ugovora. Ipak, prije svega je vrlo važno provjeriti sve reference prilikom odlučivanja o izvođaču radova, kao i o projektantu i nadzoru; dobra iskustva prijatelja i poznanika su takođe dobrodošla.   

  2.3. Građevinski nadzor

  Nadzornik radova, koji se u praksi skraćeno naziva Nadzor, može zapravo biti jedna ili više osoba, stručnjak jednakih kvalifikacija projektantu i izvođaču građevinskih radova. Projektant objekta može biti i nadzor, ali samo ako nije izvođač radova. Ako ima potrebne kvalifikacije i sam investitor može biti nadzornik gradnje. Ipak, izvođač radova ne može biti istovremeno i nadzor. Nadzornikova odgovornost je prije svega u tome da izgradnja bude u skladu sa građevinskom dozvolom, a s druge strane da se radi kvalitetno i prema propisima i specifikacijama određenim za svaku pojedinačnu vrstu materijala i elemenata, instalacija i opreme. On je taj koji od izvođača radova traži ateste i dokaze o izvršenim mjerenjima i provjerama. Nadzor se stara i o poštovanju rokova i građevinskom dnevniku u koji mora da se upiše svaka promjena i dopuna. On je taj koji traži saglasnosti projektanta i naručioca. Može se reći da je u praksi samo prisustvo nadzora jednom sedmično na gradilištu dovoljno, ali i neophodno u vrijeme kada se montiraju ili izlivaju elementi konstrukcije ili drugi noseći materijali. Nadzornik sve bilježi u građevinski dnevnik, a kada se sve završi, potpisima izvođača se ovjerava pouzdanost upotrebe objekta. Nadzornika investitor može i da ovlasti da odobrava promjene obima radova ili cijena.

  2.4. Građevinski ugovor

  Kada su u pitanju manje transakcije može biti dovoljna pisana potvrda ponude klijenta (s upisom na predračunu), dok je kod većih preporučljivo ili skoro obavezno da se sklopi ugovor o gradnji. Sastavni dio ugovora moraju biti, pored podataka naručioca i izvođača radova kao i njihovih zastupnika, podaci o objektu, detalji finansijskog dogovora i ugovorenih količina materijala (na osnovu predračuna), načini obračunavanja i plaćanja, rokovi, te garancije.

  3. Različite vrste novogradnje

  3.1. Prema načinu gradnje

  Prema načinu gradnje možete birati između klasične i montažne. Kod nas još uvek preovlađuje klasičan - pomoću cigle (opeke), maltera i betonskih elemenata. Kuća napravljena od cigala (opeka) nekako se povezuje sa stabilnošću i sigurnošću dok se u montažne kuće još nema dovoljno povijerenja. U južnoj Evropi klasična gradnja kuća je najzastupljenija zbog izloženosti Suncu, odnosno, energije koja danju grije zidove, a noću zrači; tako se unutrašnji prostor noću zagrijva, a danju ne pregrijva. U hladnijim djelovima Evrope češća je gradnja od drveta pošto je izolacija takvih kuća bolja i toplota dobijena pećima, radijatorima i drugim grijucim tijelima se duže zadržava. U skandinavskim zemljama klasična gradnja je prava retkost jer je cigleni zid vrlo slab izolator, dok povezana drvena konstrukcija odlično podnosi jake i hladne vetrove, opterećenje snijegom kao i potrese koje izazivaju snežne lavine. Na područjima gdje je nosivost zemljišta manja, drvo je idealan građevinski materijal.

  3.1.1. Zidana kuća

  Klasičnom gradnjom se naziva gradnja od cigala (opeka), maltera i betonskih elemenata. Odvija se po fazama, počevši od temelja pa prema krovu. Ovo je i „mokra gradnja“ jer se vezivni materijali (malteri) mješaju vodom koja kasnije treba da ispari, odnosno, da se izgrađeni dijelovi osuše prije nastavka radova. Pozitivna karakteristika ovakvog rada je da može da se prekida i nastavlja. To zapravo znači da možete zidati kuću postepeno, prema svojim finansijskim mogućnostima i vremenu. Pri ovakvom zidanju, radove možete obavljati sami ili uz pomoć porodice i prijatelja, a čime se znatno smanjuju i troškovi gradnje.

  3.1.2. Montažna kuća

  Pravljenje montažne kuće je, u stvari, sastavljanje fabrički napravljenih elemenata, skolopova i dijelova koje stručnjaci za montažnu gradnju mogu potpuno montirati. Osim temeljne ploče koja mora biti uređena na klasičan način i na licu mjesta, svi ostali dijelovi kuće se rade na principu suve montaže. Toga radi, montažna gradnja je jeftinija, a svakako i brža. Za razliku od klasične, montažna gradnja može da se završi za jedno ljeto čak i pri lošijim vremenskim uslovima jer se većina radova završava u proizvodnoj hali. Dobra karakteristika je i to što imate uvid u proizvodni proces pošto se svi elementi prave po detaljnim nacrtima i planovima, a samim tim je i sastavljanje preciznije i kvalitetnije. Sama montaža na lokaciji protiče brzo te ni konstrukcija objekta nije dugo izložena uticaju vremenskih prilika. Montažna kuća može da se izgradi u roku od 2 do 6 mjeseci u zavisnosti od zahtijevnosti, veličine i vrste gradnje.

  3.2.  Gradnja prema materijalu

  3.2.1. Gradnja armiranim betonom

  Beton spada u prirodne građevinske materijale a uz to je čvrst, trajan, otporan na vlagu i ne gori. Beton je mješavina agregata, vode, kamena i cementa. Budući da nije dobar izolator i nije paronepropusan, u gradnji se uglavnom koristi za međuspratne ploče, noseće zidove i stubove u podrumskim prostorima. Za gradnju podruma i konstrukcijskih elemenata najbolji su betonski blokovi dok se od fasadne opeke (cigle) prave ograde te kosnici (uporni i potporni zidovi). Ukopani podrumi se (zbog većeg pritiska tla) najviše rade od šupljih betonskih blokova koji se pune malterom i ojačavaju armaturom.

  3.2.2. Gradnja opekom (ciglom)

  Klasična opeka se, takođe, ubraja u prirodne, ekološki prihvatljive građevinske materijale jer je od gline, potpuno obnovljive sirovine, kojoj je pri tom i cijena vrlo povoljna. Stara opeka se može očistiti i upotrebiti, recimo, za popločavanje, ozidavanje kamina ili kao dekorativna obloga zidova. Za gradnju kuće najčešće se koriste opekarski (cigleni) blokovi koji se vezuju klasičnim ili izolacionim malterima. Brušeni blokovi se postavljaju na podlogu s ljepilom. Odlična paropropusnost opeke omogućava prirodnu regulaciju vlage, a samim tim, čini prostorije prijatnijim za boravak. Opeka ljeti štiti prostor od pregrijavanja, a zimi zadržava toplotu. Masivna konstrukcija od opeke je odlična zaštita od požara i zemljotresa.  

  3.2.3. Gradnja porobetonom

  Jedan od sve popularnijih i korišćenijih materijala postaje porobeton, odnosno, ćelijasti beton koji se pravi od kvarcnog pjeska, kreča, cementa i vode. Porobetonski blokovi se prave na nižoj temperaturi od cigala (opeke), ali se svakako mogu sasvim reciklirati, pri čemu u procesu pečenja oslobađa manje vodonika. Gradnja porobetonskim blokovima je suva i brza; uz to, postavljanje posebne izolacije nije potrebno jer je porobeton odličan termoizolator - dovoljno je tanko malterisanje fasade. Blokovi se ljepe slojem maltera od nekoliko milimetara. Porobeton je i lagan materijal i omogućava različita konstrukcijska riješenja, a sama gradnja njime može biti i tri puta brža u odnosu na gradnju ciglom. Iako je lagan, objekti od porobetona su otporni na požar i zemljotres. Naposljetku, porobetonski blokovi su idealni za one koji žele da grade sami jer se od njih jednostavno prave kanali za instalacije, lako se buše i sidre, a u njih se lako stavljaju i različiti umeci.

  3.2.4. Gradnja ekspandiranim polistirenom

  Kada se rade pasivne ili niskoenergetske kuće, sistem konstrukcije koji se sastoji od dva sloja ekspandiranog polistirena uz dodatak grafitnog lima i betonskog jezgra - a što sve zajedno čini odličnu toplotnu izolaciju - postaje sve popularnije. Uz to, ovakav način izgradnje konstrukcije u potpunosti sprečava nastanak tzv. toplotnih mostova putem kojih se gubi toplota. Sistem čine sve komponente koje postoje i u gradnji blokovima - uglovi, premošćavanja, izolacija ivičnih ploča itd. - a popularan je najvijerovatnije zato što je precizan i predvidiv, a samim tim i brz. Objekat od ekspandiranog polistirena je termički stabilan, odnosno, nema velikih temperaturnih kolebanja te su i godišnji troškovi grijanja niski. Sistemski elementi se lako ugrađuju pošto se slažu jedan na drugi, učvršćuju armiranom mrežom i zalivaju betonom. Rad teče toliko brzo da se praktično podiže sprat za dan i ulivanje betona traje još jedan dan. Cijela kuća može da se postavi za tri sedmice.

  4. Postupak gradnje novog objekta

  4.1. Prije početka - ograđivanje i osiguranje gradilišta

  Prije početka gradnje obavezno je postavljanje sigurnosne ograde u prisustvu građevinskog nadzora jer upravo tada može doći do grešaka čije je popravljanje vrlo teško i skupo. Početak izgradnje se prijavljuje lokalnom organu vlasti najmanje sedam dana unapred. Prijavi gradnje dodaju se izvođački projekt i zapisnik o postavljanju zaštitne ograde. Pre početka gradnje izvođač radova prvo priprema teren. Investitor i nazornik gradnje obezbeđuju sve potrebne preduslove i neophodnu dokumentaciju. Gradilište mora biti obezbeđeno na zakonom propisan način i postavljena tabla s obaveštenjem.

  4.2. Gradnja

  Proces izgradnje zavisi od načina gradnje. Pri podizanju montažne kuće gradi se samo temeljna ploča i radovi niskogradnje. Za zidanu kuću tu su temelj, zidovi, krovna konstrukcija i krov (treća faza gradnje). Oko objekta se prave svi komunalni priključci (vodovod, kanalizacija, elektrovodovi, odvodnjavanje). Unutar objekta se, pak, postavljaju elektro i mašinske instalacije, a onda završavaju i svi zanatski radovi. Dužnost izvođača radova je da se striktno pridržava projekta, dok je dužnost nadzora da eventualne greške i neusklađenosti uoči i ispravi. Projekt za izvođenje se ne smije menjati ni na koji način bez pisane saglasnosti projektanta.  

  4.3. Prije useljenja - upotrebna dozvola

  Kada se izgradnja završi, investitorova obaveza je da zatraži upotrebnu dozvolu za objekat, a bez nje ne može dobiti ni kućni broj u adresi. Porodične kuće su uvrštene u kategoriju manje zahtijevnih objekata te jednostavnije dobijaju i upotrebnu dozvolu. Prilažu se izjave projektanta, nadzora i izvođača da su radovi prema građevinskom projektu završeni i u skladu s građevinskom dozvolom te da su time ispunjeni svi preduslovi. Prilaže se i popis završenih radova. Nakon dobijanja upotrebne dozvole slijedi - useljenje! Srećno vam bilo!

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Gradnja kuće - kljuć u ruke

  Potrebna izgradnja kuće:

  1.Priprema zemljišta, potrebno zaravnati zemljište koje ima blagi nagib, izvaditi betonski saht dimenzija otprilike (dužina 2m, širina 1.5m, dubina 1m)
  2.Napraviti temelj za ogradu placa (dimenzije 25m x 20m)

  3.Izgraditi kucu (temelj, zidanje i krov).
  U prilogu slike placa, kao i idejno rjesenje kuce. 123480 Km do 205800 Km

  ........

  Uraditi Roh bau fazu

  Kuca prizemnica, od temelja do krova, bruto povrsine 114 m2. Za početak siva faza. 176400 Km do 294000 Km

  ........

  Zidanje objekta sitnom ciglom, jednostruko

  Na izgrađen temelj potrebno ozidati objekat dimenzija 5 x 5m sitnom ciglom, a na dijelu gdje je predviđena terasa potrebno ozidati 3 stuba. Iznad terase potrebno izbetonirati ploču dimenzija 5 x 2.8 m. Krov, dvostrešno, visina sljemena + 2m od kose ploče. 35280 Km do 58800 Km

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Nadogradnja kuće, 100 m2
  Novogradnja, Kupres

  45000 Km do 75000 Km

  Cena, Zidanje objekta na dvije etaže, 800 m2
  Novogradnja, Capljina

  216000 Km do 360000 Km

  Cena, Nadogradnja sprata na pomoćnom objektu, 32 m2
  Novogradnja, Stjepan polje

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Nadogradnja potkrovlja, 96 m2
  Novogradnja, Sarajevo

  54000 Km do 90000 Km

  Cena, Gradnja garaže sa kotlovnicom, 45 m2
  Novogradnja, Brcko

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Dogradnja verande i izrada fasade i ugradnja grijanja, 20 m2 - dogradnja, 102 m2 - ceo objekat
  Novogradnja, Sarajevo

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Renoviranje starog dijela i dogradnja vikendice, trenutna kvadratura je 30 m2 oba sprata treba biti proširena na 55 oba sprata
  Novogradnja, Sarajevo

  27000 Km do 45000 Km

  Cena, Nadogradnja kuće, cca 90 m2
  Novogradnja, Sanski most

  36000 Km do 60000 Km

  Cena, Izrada ROHBAU faze, cca 280 m2
  Novogradnja, Odžak

  88200 Km do 147000 Km

  Cena, Gradnja kuće - ROHBAU, 78 m2
  Novogradnja, Hadžici

  22500 Km do 37500 Km

  Cena, Gradnja kuće - siva faza, cca 200 m2
  Novogradnja, Livno

  63000 Km do 105000 Km

  Cena, Izgradnja kuće prizemnice - rohbau, cca 150 m2
  Novogradnja, Livno

  81000 Km do 135000 Km

  Cena, Izgradnja objekta, 56m2
  Novogradnja, Sarajevo

  36000 Km do 60000 Km

  Cena, Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja kuće, 150m² bruto91 m² neto
  Novogradnja, Banja luka

  54000 Km do 90000 Km

  Cena, Gradnja kuće - siva faza, cca 9 x 7m
  Novogradnja, Vareš

  36000 Km do 60000 Km

  Cena, Izrada garaže, 6×4 m
  Novogradnja, Petrovo

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Izgradnja kuće przemnice, 200m2
  Novogradnja, Laktaši

  90000 Km do 150000 Km

  Cena, Izgradnja sprata sa krovom, cca 75 m2
  Novogradnja, Sarajevo

  72000 Km do 120000 Km

  Cena, Izgradnja dva objekta, 230 + 170 m2
  Novogradnja, Mostar

  180000 Km do 300000 Km

  Cena, Rekonstrukcije i nadogradnja kuće, 150 m2
  Novogradnja, Sarajevo

  64350 Km do 107250 Km

  Cena, Gradnja kuće - dogradnja prema projektu, cca 120 m2
  Novogradnja, Banja luka

  64800 Km do 108000 Km

  Cena, Izgradnja kuće - grubi građevinski radovi, 250 m2
  Novogradnja, Citluk

  67500 Km do 112500 Km

  Cena, Dogradnja kuće - Roh bau faza, 25 dograditi + 25 m2
  Novogradnja, Sarajevo

  22500 Km do 37500 Km

  Cena, Gradnja kuće - siva faza, cca 240 m2
  Novogradnja, Brcko

  90000 Km do 150000 Km

  Cena, Rušenje sprata kuće i izgradnja, 52 m2
  Novogradnja, Visoko

  30150 Km do 50250 Km

  Cena, Nastaviti gradnju kuće, 8.5 x 11.5 m
  Novogradnja, Banja luka

  58500 Km do 97500 Km

  Cena, Izgradnja sparta u potkrovlju apartmana, 20 m2
  Novogradnja, Sarajevo

  12600 Km do 21000 Km

  Cena, Dozidavanje, premještanje vodoinstalacija, 60 m2 kuća
  Novogradnja, Banja luka

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Gradnja kuće - siva faza, cca 43 m2
  Novogradnja, Hadžici

  27000 Km do 45000 Km

  Cena, Izgradnja kuće, 160 m2 bruto
  Novogradnja, Lukavac

  126000 Km do 210000 Km

  Cena, Izgradnja vikendice - ROH-BAU faza, cca 92 m2
  Novogradnja, Tomislavgrad

  45000 Km do 75000 Km

  Cena, Dogradnja objekta sa podrumom, 4 x 4 m, dvije etaže
  Novogradnja, Sarajevo

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Gradnja kuće po principu ključ u ruke, 300 m2 bruto i 250 m2 neto
  Novogradnja, Banja luka

  90000 Km do 150000 Km

  Cena, Rušenje stare kuće i izgradnja nove kuće - suha gradnja,
  Novogradnja, Vitez

  54000 Km do 90000 Km

  Cena, Izgradnja vikend objekta, 84 m2
  Novogradnja, Trnovo

  63000 Km do 105000 Km

  Cena, Roh bau - izgradnja kuće, Bruto cca 120 m2
  Novogradnja, Derventa

  64800 Km do 108000 Km  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Novogradnja cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  404+ Preduzeća za Novogradnja
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.ba | Sva prava su zadržana