Novogradnja Cijena

Koliko košta novogradnja? Izgradnja nove kuće je veliki poduhvat, ali možete ponešto uštedjeti na samom početku. Fasaderski radovi su skupi te je najbolje kada je oblik kuće sasvim jednostavan i sveden. Unutrašnja garaža je, recimo, vrlo skupo i nepraktično rješenje, pa predlažemo da se radije odlučite za nadstrešnicu. Ako se opredijelite i za običan krov ili jednostavne detalje, biće jeftinije od kitnjastih elemenata i zahtjevnih gipsanih radova. Uštedjećete poprilično i ako riješite da kuća ima modernu, otvorenu osnovu. To će, istovremeno, značiti i manje unutrašnjih vrata i pregradnih zidova, manje elektro i vodovodnih instalacija. Više manjih kupatila je skuplje rješenje od jednog velikog s odvojenim toaletom. Ovakve stvari najviše utiču na cijenu kuće i kada sve to definišete, usredsredite se na izbor materijala i izvođače radova. Računa se da je realna cijena izgradnje kuće između 1000 i 2000 KM/m2. Posebno vodite računa o instalacijama jer one iznose 23-27% ukupne vrijednosti gradnje. Troškovi izgradnje mogu dosta varirati, zato pratite kretanje cijena, dobro provjeravajte izvođače radova i nikako ne prihvatajte najjeftinije ponude. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima novogradnje, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o novogradnji kuća. Sretna gradnja!

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Gradnja kuće cijena


Izgradnja kuće do 3. faze gradnje. Cijena iskopa, temelja, betonskih i zidarskih radova, postavljanja krovišta, krova i završnih radova.

800.00 Km/m2

VEOMA NISKA CENA
Km/m2

SREDNJA CENA
1300.00 Km/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Novogradnja Cijena

DRUGE CENE ZA Novogradnja

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Cijena zidane kuće „na ključ“

Cijena klasično građene porodične kuće do 5. faze gradnje. Cijena zidane kuće za „ključ u ruke“ materijalom srednjeg kvaliteta, 150 m2.


Km

Km/m2

m2
potražnja>

Cijena zidane kuće do 4. faze

Cijena klasične gradnje do 4. faze gradnje. Cijena gradnje za spolja završen objekat. Cijena postavljanja temelja, radovi betoniranja i zidanja, krov i fasada. Cijena gradnje prosečnog kvaliteta bez komunalnih priključaka.


Km

Km/m2

m2
potražnja>
Ukupno:
pošalji potražnju >

Montažne kuće


Koliko košta montažna gradnja? Cijena montažne kuće se razlikuje, prije svega, od proizvođača montaž...

Proverite i: Montažne kuće cijena

Drvene kuće, brvnare


Koliko košta drvena kuća? U zavisnosti od dostupnosti, kvaliteta i vrste drvne građe, drvene kuće za...

Proverite i: Drvene kuće, Brvnare Cijena

Gradnja kuće - ključ u ruke


Koliko košta novogradnja tzv. „ključ u ruke“ kuće? Procjenjuje se da cijena kuće „na ključ“ ako se z...

Proverite i: Gradnja kuće - ključ u ruke Cijena

Niskoenergetske kuće


Koliko košta niskoenergetska kuća? Gradnja ovakve kuće je dugoročna investicija. Cijena montažne pas...

Proverite i: Niskoenergetske kuće Cijena

Pasivne kuće


Koliko košta pasivna kuća? Cijena pasivne montažne „ključ u ruke“ kuće najviše zavisi od ponuđača, o...

Proverite i: Pasivne kuće Cijena

Građevinski inženjering


...

Proverite i: Građevinski inženjering cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Novogradnja - sve što treba da znate

1. Šta sve treba da znate prije nego se latite gradnje?

Odlučili ste za gradnju kuće. Imate plac, sredili ste i ostalo, pa čak i znate kako biste željeli da vaš dom izgleda. I, šta sad? Prvi sljedeći korak je da potražite arhitektu koji će sve vaše ideje preneti na papir i sakupiti sve neophodne informacije o uslovima i mogućnostima gradnje - geodetski elaborat, recimo, bez kog planiranje ne može ni da počne. U geodetskom elaboratu se moraju naći tačni podaci o postojećem stanju - postoje li na placu objekti i kakvi, kakva je konfiguracija terena i zemljišta kao i sva eventualno postojeća podzemna i nadzemna infrastruktura (voda, struja, kanalizacija i slično). Ukratko rečeno, to je prvi korak cijelog procesa izgradnje projektovanja koji je podjeljen na tri dijela: projektni zadatak, idejni projekt i glavni projekt.

Novogradnja
Imate plac i znate kako biste željeli da vaš dom izgleda. I, šta sad?

1.1. Projektni zadatak

Ovo je, zapravo stručni opis vaših želja i podaci o realnom stanju na terenu. Projektni zadatak sadrži mnogobrojne i neophodne zadatke za dalju izradu dokumentacije, a koji se dijele u četiri grupe: opšti podaci, podaci o gradilištu, podaci o građevini i podaci o instalacijama i opremi.

1.2. Idejni projekt kuće

Na osnovu onoga što biste željeli, geodetskog elaborata te nekolicine ostalih dokumenata, ovlašćeni arhitekta može se latiti idejnog projekta kuće i njene pozicije na placu. Idejni projekat se sastoji od osnova, presjeka, opisa, proračuna, predračuna i raznih drugih detalja. Ako, kao investitor, želite da vidite kako bi naposljetku u realnim uslovima izgledalo ono što ste zamislili, arhitekta može da napravi trodimenzionalni model vaše kuće. Ovlašćeni projektant će se postarati za to da kuća bude u skladu sa važećim propisima, a da to i dalje bude ono što ste htjeli. Kada se idejni projekt završi, prelazi se na lokacijske uslove. Lokacijski uslovi su uputstva i propisi koji se moraju poštovati pri gradnji prilaznog puta i njegovom povezivanju sa javnim kao i one koji se odnose na komunalne priključke i vodove itd. Sve ove dozvole, rješenja i saglasnosti izdaju nadležni organi uprave i samouprave zaduženi za zaštitu infrastrukture, prirodne i kulturne baštine. Ako oni nemaju nikakvih zamjerki, daće pozitivno mišljenje i izdati odgovarajuća dokumenta.

1.3. Glavni projekt

Arhitekta na osnovu prihvaćenog idejnog projekta ide korak dalje - radi dokumentaciju za izgradnju, odnosno, glavni projekt. On je konačno riješenje funkcionalnosti, detaljno određenje konstrukcije i izgleda objekta te tačna proračunska i predračunska vrednost. Tu su tehnološki i građevinski kao i ostali projekti instalacija i opreme u domaćinstvu. Nadalje, tu su neizbježno i potvrde o svim plaćenim taksama, sva dokumenta o gradnji i saglasnosti koje ste dobili te potvrda vlasništva. Po novom Zakonu o izgradnji iz 2018. cijela procedura izdavanja građevinske dozvole ne smije da traje više od 28 dana. Ako ne bude bilo nikakvih primjedbi i vraćanja projekta na doradu, građevinska dozvola će postati punovažna.

1.4. Izvođački projekt

Izvođački projekt ili projekt za izvođenje (PZI), arhitekta obično radi dok se čeka građevinska dozvola. Njega čine arhitektonski projekt i statički proračuni, projekti elektro i mašinskih instalacija. Svaki od ovih projekata radi neko od ovlašćenih stručnjaka iz odgovarajuće branše i svako od njih je odgovoran za svoj rad. Ovi projekti sadrže i popise radova a oni se dalje šalju izvođačima radova kada se traže ponude. Uz sve nabrojane tu su i obimom manji, ali ne manje važni proračuni - građevinska fizika, zvučna zaštita i protivpožarna bezbjednost.

2.  Izbor izvođača radova

2.1. Popis radova (predmjer)

Prije izbora izvođača radova i početka gradnje, potrebno je sastaviti detaljan popis radova tzv. Predmjer te potrebnih vrsta i količina materijala. Arhitekta-projektant sastavlja ovaj predmjer kao dio izvođačkog projekta ili može da ga sastavi neki drugi građevinski stručnjak. Vrlo je važno da je popis radova što detaljniji i što tačniji jer će samim tim i pregled troškova biti tačniji. Na osnovu predmjera će vam i izvođači radova slati svoje ponude.

2.2. Prikupljanje ponuda izvođača radova i konačan izbor

Naručilac često organizaciju projekta izgradnje, uključujući tu i izbor izvođača i građevinski nadzor, prepušta projektnom birou. To naročitito važi za kupovinu i izgradnju montažne kuće po sistemu „ključ u ruke“, gdje ponuđač može voditi cijeli proces od pregleda parcele do finalizacije. Međutim, ako namjeravate da lično odaberete jednog glavnog izvođača ili više pojedinačnih, vrlo je važno da to radite sistematski i, po mogućstvu, u saradnji s nezavisnim građevinskim stručnjakom ili sa nadzornikom koga ste izabrali na osnovu referenci. U praksi se često ispostavi da je greška ako investitor sam pronađe izvođače pojedinih faza radova i sam koordinira njihov rad. Na taj se način radovi često odlažu, mnogo je komplikacija, odstupanja od prvobitnih cijena, kašnjenja su učestalija, a izgradnja može ispasti prilično skupa. U tom pogledu, izbor glavnog izvođača koji ima sopstvene podizvođače, pokazao se kao bolje riješenje. Na taj način odgovornost za koordinisani rad, poštovanje rasporeda i troškova, prebacuje se na glavnog izvođača, a investitor rješava sve moguće probleme na osnovu jedinstvenog ugovora. Ipak, prije svega je vrlo važno provjeriti sve reference prilikom odlučivanja o izvođaču radova, kao i o projektantu i nadzoru; dobra iskustva prijatelja i poznanika su takođe dobrodošla.   

2.3. Građevinski nadzor

Nadzornik radova, koji se u praksi skraćeno naziva Nadzor, može zapravo biti jedna ili više osoba, stručnjak jednakih kvalifikacija projektantu i izvođaču građevinskih radova. Projektant objekta može biti i nadzor, ali samo ako nije izvođač radova. Ako ima potrebne kvalifikacije i sam investitor može biti nadzornik gradnje. Ipak, izvođač radova ne može biti istovremeno i nadzor. Nadzornikova odgovornost je prije svega u tome da izgradnja bude u skladu sa građevinskom dozvolom, a s druge strane da se radi kvalitetno i prema propisima i specifikacijama određenim za svaku pojedinačnu vrstu materijala i elemenata, instalacija i opreme. On je taj koji od izvođača radova traži ateste i dokaze o izvršenim mjerenjima i provjerama. Nadzor se stara i o poštovanju rokova i građevinskom dnevniku u koji mora da se upiše svaka promjena i dopuna. On je taj koji traži saglasnosti projektanta i naručioca. Može se reći da je u praksi samo prisustvo nadzora jednom sedmično na gradilištu dovoljno, ali i neophodno u vrijeme kada se montiraju ili izlivaju elementi konstrukcije ili drugi noseći materijali. Nadzornik sve bilježi u građevinski dnevnik, a kada se sve završi, potpisima izvođača se ovjerava pouzdanost upotrebe objekta. Nadzornika investitor može i da ovlasti da odobrava promjene obima radova ili cijena.

2.4. Građevinski ugovor

Kada su u pitanju manje transakcije može biti dovoljna pisana potvrda ponude klijenta (s upisom na predračunu), dok je kod većih preporučljivo ili skoro obavezno da se sklopi ugovor o gradnji. Sastavni dio ugovora moraju biti, pored podataka naručioca i izvođača radova kao i njihovih zastupnika, podaci o objektu, detalji finansijskog dogovora i ugovorenih količina materijala (na osnovu predračuna), načini obračunavanja i plaćanja, rokovi, te garancije.

3. Različite vrste novogradnje

3.1. Prema načinu gradnje

Prema načinu gradnje možete birati između klasične i montažne. Kod nas još uvek preovlađuje klasičan - pomoću cigle (opeke), maltera i betonskih elemenata. Kuća napravljena od cigala (opeka) nekako se povezuje sa stabilnošću i sigurnošću dok se u montažne kuće još nema dovoljno povijerenja. U južnoj Evropi klasična gradnja kuća je najzastupljenija zbog izloženosti Suncu, odnosno, energije koja danju grije zidove, a noću zrači; tako se unutrašnji prostor noću zagrijva, a danju ne pregrijva. U hladnijim djelovima Evrope češća je gradnja od drveta pošto je izolacija takvih kuća bolja i toplota dobijena pećima, radijatorima i drugim grijucim tijelima se duže zadržava. U skandinavskim zemljama klasična gradnja je prava retkost jer je cigleni zid vrlo slab izolator, dok povezana drvena konstrukcija odlično podnosi jake i hladne vetrove, opterećenje snijegom kao i potrese koje izazivaju snežne lavine. Na područjima gdje je nosivost zemljišta manja, drvo je idealan građevinski materijal.

3.1.1. Zidana kuća

Klasičnom gradnjom se naziva gradnja od cigala (opeka), maltera i betonskih elemenata. Odvija se po fazama, počevši od temelja pa prema krovu. Ovo je i „mokra gradnja“ jer se vezivni materijali (malteri) mješaju vodom koja kasnije treba da ispari, odnosno, da se izgrađeni dijelovi osuše prije nastavka radova. Pozitivna karakteristika ovakvog rada je da može da se prekida i nastavlja. To zapravo znači da možete zidati kuću postepeno, prema svojim finansijskim mogućnostima i vremenu. Pri ovakvom zidanju, radove možete obavljati sami ili uz pomoć porodice i prijatelja, a čime se znatno smanjuju i troškovi gradnje.

3.1.2. Montažna kuća

Pravljenje montažne kuće je, u stvari, sastavljanje fabrički napravljenih elemenata, skolopova i dijelova koje stručnjaci za montažnu gradnju mogu potpuno montirati. Osim temeljne ploče koja mora biti uređena na klasičan način i na licu mjesta, svi ostali dijelovi kuće se rade na principu suve montaže. Toga radi, montažna gradnja je jeftinija, a svakako i brža. Za razliku od klasične, montažna gradnja može da se završi za jedno ljeto čak i pri lošijim vremenskim uslovima jer se većina radova završava u proizvodnoj hali. Dobra karakteristika je i to što imate uvid u proizvodni proces pošto se svi elementi prave po detaljnim nacrtima i planovima, a samim tim je i sastavljanje preciznije i kvalitetnije. Sama montaža na lokaciji protiče brzo te ni konstrukcija objekta nije dugo izložena uticaju vremenskih prilika. Montažna kuća može da se izgradi u roku od 2 do 6 mjeseci u zavisnosti od zahtijevnosti, veličine i vrste gradnje.

3.2.  Gradnja prema materijalu

3.2.1. Gradnja armiranim betonom

Beton spada u prirodne građevinske materijale a uz to je čvrst, trajan, otporan na vlagu i ne gori. Beton je mješavina agregata, vode, kamena i cementa. Budući da nije dobar izolator i nije paronepropusan, u gradnji se uglavnom koristi za međuspratne ploče, noseće zidove i stubove u podrumskim prostorima. Za gradnju podruma i konstrukcijskih elemenata najbolji su betonski blokovi dok se od fasadne opeke (cigle) prave ograde te kosnici (uporni i potporni zidovi). Ukopani podrumi se (zbog većeg pritiska tla) najviše rade od šupljih betonskih blokova koji se pune malterom i ojačavaju armaturom.

3.2.2. Gradnja opekom (ciglom)

Klasična opeka se, takođe, ubraja u prirodne, ekološki prihvatljive građevinske materijale jer je od gline, potpuno obnovljive sirovine, kojoj je pri tom i cijena vrlo povoljna. Stara opeka se može očistiti i upotrebiti, recimo, za popločavanje, ozidavanje kamina ili kao dekorativna obloga zidova. Za gradnju kuće najčešće se koriste opekarski (cigleni) blokovi koji se vezuju klasičnim ili izolacionim malterima. Brušeni blokovi se postavljaju na podlogu s ljepilom. Odlična paropropusnost opeke omogućava prirodnu regulaciju vlage, a samim tim, čini prostorije prijatnijim za boravak. Opeka ljeti štiti prostor od pregrijavanja, a zimi zadržava toplotu. Masivna konstrukcija od opeke je odlična zaštita od požara i zemljotresa.  

3.2.3. Gradnja porobetonom

Jedan od sve popularnijih i korišćenijih materijala postaje porobeton, odnosno, ćelijasti beton koji se pravi od kvarcnog pjeska, kreča, cementa i vode. Porobetonski blokovi se prave na nižoj temperaturi od cigala (opeke), ali se svakako mogu sasvim reciklirati, pri čemu u procesu pečenja oslobađa manje vodonika. Gradnja porobetonskim blokovima je suva i brza; uz to, postavljanje posebne izolacije nije potrebno jer je porobeton odličan termoizolator - dovoljno je tanko malterisanje fasade. Blokovi se ljepe slojem maltera od nekoliko milimetara. Porobeton je i lagan materijal i omogućava različita konstrukcijska riješenja, a sama gradnja njime može biti i tri puta brža u odnosu na gradnju ciglom. Iako je lagan, objekti od porobetona su otporni na požar i zemljotres. Naposljetku, porobetonski blokovi su idealni za one koji žele da grade sami jer se od njih jednostavno prave kanali za instalacije, lako se buše i sidre, a u njih se lako stavljaju i različiti umeci.

3.2.4. Gradnja ekspandiranim polistirenom

Kada se rade pasivne ili niskoenergetske kuće, sistem konstrukcije koji se sastoji od dva sloja ekspandiranog polistirena uz dodatak grafitnog lima i betonskog jezgra - a što sve zajedno čini odličnu toplotnu izolaciju - postaje sve popularnije. Uz to, ovakav način izgradnje konstrukcije u potpunosti sprečava nastanak tzv. toplotnih mostova putem kojih se gubi toplota. Sistem čine sve komponente koje postoje i u gradnji blokovima - uglovi, premošćavanja, izolacija ivičnih ploča itd. - a popularan je najvijerovatnije zato što je precizan i predvidiv, a samim tim i brz. Objekat od ekspandiranog polistirena je termički stabilan, odnosno, nema velikih temperaturnih kolebanja te su i godišnji troškovi grijanja niski. Sistemski elementi se lako ugrađuju pošto se slažu jedan na drugi, učvršćuju armiranom mrežom i zalivaju betonom. Rad teče toliko brzo da se praktično podiže sprat za dan i ulivanje betona traje još jedan dan. Cijela kuća može da se postavi za tri sedmice.

4. Postupak gradnje novog objekta

4.1. Prije početka - ograđivanje i osiguranje gradilišta

Prije početka gradnje obavezno je postavljanje sigurnosne ograde u prisustvu građevinskog nadzora jer upravo tada može doći do grešaka čije je popravljanje vrlo teško i skupo. Početak izgradnje se prijavljuje lokalnom organu vlasti najmanje sedam dana unapred. Prijavi gradnje dodaju se izvođački projekt i zapisnik o postavljanju zaštitne ograde. Pre početka gradnje izvođač radova prvo priprema teren. Investitor i nazornik gradnje obezbeđuju sve potrebne preduslove i neophodnu dokumentaciju. Gradilište mora biti obezbeđeno na zakonom propisan način i postavljena tabla s obaveštenjem.

4.2. Gradnja

Proces izgradnje zavisi od načina gradnje. Pri podizanju montažne kuće gradi se samo temeljna ploča i radovi niskogradnje. Za zidanu kuću tu su temelj, zidovi, krovna konstrukcija i krov (treća faza gradnje). Oko objekta se prave svi komunalni priključci (vodovod, kanalizacija, elektrovodovi, odvodnjavanje). Unutar objekta se, pak, postavljaju elektro i mašinske instalacije, a onda završavaju i svi zanatski radovi. Dužnost izvođača radova je da se striktno pridržava projekta, dok je dužnost nadzora da eventualne greške i neusklađenosti uoči i ispravi. Projekt za izvođenje se ne smije menjati ni na koji način bez pisane saglasnosti projektanta.  

4.3. Prije useljenja - upotrebna dozvola

Kada se izgradnja završi, investitorova obaveza je da zatraži upotrebnu dozvolu za objekat, a bez nje ne može dobiti ni kućni broj u adresi. Porodične kuće su uvrštene u kategoriju manje zahtijevnih objekata te jednostavnije dobijaju i upotrebnu dozvolu. Prilažu se izjave projektanta, nadzora i izvođača da su radovi prema građevinskom projektu završeni i u skladu s građevinskom dozvolom te da su time ispunjeni svi preduslovi. Prilaže se i popis završenih radova. Nakon dobijanja upotrebne dozvole slijedi - useljenje! Srećno vam bilo!

Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Zadnji projekti

Nastaviti gradnju kuće

Potrebno je nastaviti gradnju kuĆe, odrađeno je prizemlje sad treba ozidati sprat i ploču izliti. Dimenzije su 8.5 x 11.5 m.

Projekat se nalazi u prilogu ispod. 114660 Km do 191100 Km

........

Roh bau - izgradnja kuće

Poštovani,

Potrebna je gradnja kuće - roh bau faza- 120 m2 bruto.

U prilogu dostavljam glavni projekat.

Hvala. 127008 Km do 211680 Km

........

Izgradnja industrijskog objekta

Poštovani,

Imamo projekt smješten u Rakovici Zinik, koji uključuje izgradnju jednokatne zgrade. U nastavku ćete pronaći približnu količinu radova (Bill of Quantities - BOQ), zajedno s arhitektonskim planovima koji ilustriraju projekt iz arhitektonskog aspekta i faze izvođenja radova.
Projekt je trenutno u fazi studije i čeka odobrenje od općine. Bili bismo zahvalni ako biste nam mogli dostaviti ponudu za snabdijevanje i izvođenje navedenih radova u tablici u nastavku. Također, molimo vas da naznačite potrebno vrijeme za izvođenje.
Napomena: BOQ je preuredio u oblik tablice radi lakšeg pregleda:
Opis stavke Količina
Ravni cementni beton (Pcc) Grade 20
25x1.64x1.44x0.1 5.904 m3
Temelj Grade 30
25x1.6x1.4x0.4 22.4 m3
Zemljani nosači Grade 30
181x0.2x0.4 14.5 m3
Nasip između zemljanih nosača ispod ploče na tlu
24x24x0.4 230 m3
Ploča na tlu Grade 30
22.8x23.72x0.2 109 m3
Stubovi Grade 30
25x0.4x0.2x5 10 m3
Grede Grade 30
181x0.2x0.5 18.1 m3
Nadprozorni nosači Grade 30
181x0.2x0.4 14.4 m3
Ploča (pokrivanje) Grade 30
24x24x0.15 86.4 m3
Tavanica (mansarda) Grade 30
7.6x24x0.2 36.5 m3
Vanjski cementni blok 20 cm
86x4.5 387 m2
Unutarnji cementni blok 15 cm
95x4.5 428 m2
Žbuka 1245 m2
Valoviti limeni krovni paneli 590 m2
Ljubazno vas molimo da nam dostavite jedinične cijene i ukupne iznose za svaku navedenu stavku. Također, uključite i vrijeme potrebno za izvođenje projekta.
Radujemo se primanju vaše konkurentske ponude do [datum dostave ponude]. Ako imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.
Hvala vam na pažnji i nadamo se da ćemo uspostaviti obostrano korisno poslovno partnerstvo s Vašom uglednom tvrtkom.

P.S. Komunikacija na engleskom.

Hvala 352800 Km do 588000 Km

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Dogradnja tarase, 8 x 6 m
Novogradnja, Ilidža

1800 Km do 3000 Km

Cena, Izrada potkrovlja, cca 70 m2
Novogradnja, Sarajevo

9000 Km do 15000 Km

Cena, Proširiti kuću i obnoviti stari krov + dodati novi, 30 m2
Novogradnja, Sarajevo

18000 Km do 30000 Km

Cena, Gradnja kuće, 160 m2
Novogradnja, Bratunac

79200 Km do 132000 Km

Cena, Rušenje stare i izgradnja nove kuće do ROHBAU faze, 151 m2 bez ravnog krova
Novogradnja, Tuzla

40500 Km do 67500 Km

Cena, Dogradnja kuće po postojećem projektu, 50 m2
Novogradnja, Mostar

9000 Km do 15000 Km

Cena, Rušenje stare garaže i zidanje nove garaže prema projektu, cca 80 m2
Novogradnja, Sarajevo

18000 Km do 30000 Km

Cena, Zidanje garaže prema projektu, cca 6 x 4,5 m
Novogradnja, Sanski most

3600 Km do 6000 Km

Cena, Nadogradnja dva stana na postojeći objekat, cca 200 m2
Novogradnja, Sarajevo

9000 Km do 15000 Km

Cena, Realizacija projekta, cca 300 m2
Novogradnja, Tuzla

162000 Km do 270000 Km

Cena, Izvođenje grubih građevinskih radova za poslovni objekat, cca 300 m2
Novogradnja, Stolac

135000 Km do 225000 Km

Cena, Izgradnja kuće u istim gabaritima kao stara, 56 m2
Novogradnja, Šipovo

31500 Km do 52500 Km

Cena, Izgradnja pomocnog objekta od temelja do krova, 4,5 x 8 m + 4.5 x 8 m
Novogradnja, Prnjavor

25200 Km do 42000 Km

Cena, Izgradnja objekta, 900 m2
Novogradnja, Banja luka

45000 Km do 75000 Km

Cena, Izgradnja porodične kuće - roh bau, cca 210 m2
Novogradnja, Sarajevo

75600 Km do 126000 Km

Cena, Zidana garaža s ljetnom kuhinjom, cca 80 m2
Novogradnja, Brcko

5040 Km do 8400 Km

Cena, Gradnja obiteljske kuće u Hrvatskoj ( mjesto blizu Šibenika), 150 m2
Novogradnja, Livno

45000 Km do 75000 Km

Cena, Zidanje kuće i postavljanje krova, cca 24 × 20 m
Novogradnja, Modrica

172800 Km do 288000 Km

Cena, Zidanje ladare sa temeljom i krovom ladare , 1 kom
Novogradnja, Banja luka

1800 Km do 3000 Km

Cena, Izgradnja obiteljske kuće po principu " ključ u ruke", cca 160 m2
Novogradnja, Posušje

28800 Km do 48000 Km

Cena, Proširenje i nadogradnja postojećeg objekta, 95 m2
Novogradnja, Nevesinje

36000 Km do 60000 Km

Cena, Izgradnja kuće visoki Rohbau, 140 m2
Novogradnja, Mostar

36000 Km do 60000 Km

Cena, Zidanje stubišta, sprata i izrada krova na jednu vodu , 100 m2
Novogradnja, Mostar

27000 Km do 45000 Km

Cena, Izgradnja stambenog objekta , 400 m²
Novogradnja, Banja luka

180000 Km do 300000 Km

Cena, Izgradnja garaže, cca 60 m2
Novogradnja, Sanski most

18000 Km do 30000 Km

Cena, Izgradnja kuće , 100 m2
Novogradnja, Banja luka

36000 Km do 60000 Km

Cena, Gradnja kuće, 250 m2
Novogradnja, Zenica

63000 Km do 105000 Km

Cena, Izgradnja kuće ROH BAU, 240
Novogradnja, Sarajevo

54000 Km do 90000 Km

Cena, Izgradnja stambenog objekta Rohbau ili ključ u ruke: Projekt IMAM, 260 m2
Novogradnja, Mostar

81000 Km do 135000 Km

Cena, Izgradnja kuće: vanjski i unutrašnji radovi , 90 m2
Novogradnja, Stanari

45000 Km do 75000 Km

Cena, Izgradnja kuće od temelja do krova, 100 m2
Novogradnja, Gradacac

22500 Km do 37500 Km

Cena, Nadogradnja sprata na zgradi, 160 m2
Novogradnja, Tuzla

36000 Km do 60000 Km

Cena, Kuća jednospratnica: izgradnja, 120 m2
Novogradnja, Cazin

72000 Km do 120000 Km

Cena, Gradnja kuće, 250 m2
Novogradnja, Miricina

81000 Km do 135000 Km

Cena, Izgradnja visokog potkrovlja na stambenoj zgradi., 230 m2
Novogradnja, Milici

49500 Km do 82500 Km

Cena, Prizemna kuća- izgradnja, 160 m2
Novogradnja, Živinice

72000 Km do 120000 KmPogledaj druge završene projekte i cene

Novogradnja cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

351+ PREDUZEĆA ZA Novogradnja
BESPLATNE USLUGE
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Novogradnja?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.ba | Sva prava su zadržana