Za područje

  Toplotne pumpe Cijena

  Koliko košta toplotna pumpa? Prije nego što se odlučite za kupovinu toplotne pumpe, dobro provjerite karakteristike svoje kuće, kao i karakteristike uređaja. Neka Vas ne prevari cijena pumpe, jer bez dobrog planiranja i proračuna može se desiti da sistem platite više ili kupite slabiji od onog koji vam treba, odnosno, da uštede budu manje od planiranih. Riječju, cijena Vam ne smije biti glavno mjerilo jer to je investicija za budućih najmanje 20 godina. Najvažnije su karakteristike toplotne pumpe, stručan savjet pri izboru, način postavljanja i regulacije sistema, te postavka instalacija. Toplotna pumpa je, sama po sebi, odličan uređaj, ali, ako nije dobro integrisana sa sistemom neće raditi kako treba, te će joj i energetska iskoristivost biti manja. Cijena sistema s toplotnom pumpom voda-voda ili zemlja-voda je najviša i kreće se između 15000 i 25000 KM bez razvodnog sistema ili podnog ili radijatorskog grijanja. Cijena toplotne pumpe vazduh-voda je mnogo niža, tako da nabavka i montaža pumpe snage 8kW, koja je odgovarajuća dobro izolovanoj porodičnoj kući, može da košta od 9000 KM pa naviše. Kolike su onda uštede za grijanje? Trostruke! Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima toplotnih pumpi, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o toplotnim pumpama.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cijena toplotne pumpe vazduh-voda


  Cijena toplotne pumpe. Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe vazduh-voda za porodičnu kuću, snage 12 kW.

  10000.00 Km/kom

  VEOMA NISKA CENA
  13000.00 Km/kom

  SREDNJA CENA
  17000.00 Km/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za Toplotne pumpe

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Toplotna pumpa za prosječnu kuću

  Cijena invertorske nisokotemperaturne toplotne pumpe snage 8-10 kW, kao što su Toshiba Estio ili Daikin Thermo, s rezervoarom; s priključivanjem na mrežu i testiranjem.


  kom

  Km/kom

  Km

  Kompletan sistem grijanja toplotnom pumpom

  Cijena sistema grijanja toplotnom pumpom od 8 kW i rezervoarom od 300 lit. s postavljanjem i priključivanjem.


  kom

  Km/kom

  Km

  Kompletan sistem grijanja i hlađenja toplim vazduhom i toplotnom pumpom

  Cijena toplovazdušnog grijanja, prozračivanja i hlađenja s centralnim razvodom, rekuperatorom, grijnim uređajem, toplotnom pumpom vazduh-voda i rezervoarom od 200 lit.


  kom

  Km/kom

  Km

  Cijena toplotne pumpe voda-voda

  Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe voda-voda za porodičnu kuću.


  kom

  Km/kom

  Km

  Cijena toplotne pumpe zemlja-voda

  Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe zemlja-voda za porodičnu kuću sa iskopom i postavljanjem.


  kom

  Km/kom

  Km

  Cijena ugradnje toplotne pumpe za sanitarnu vodu

  Postavljanje i priključivanje toplotne pumpe na željeno mjesto, priključivanje hladne i tople sanitarne vode na postojeći sistem do 3 m, kompletno mašinsko povezivanje elemenata; sigurnosni i kuglični ventili, ekspanzijska posuda i nepovratni ventil. Podešavanje i pokretanje sistema.


  kom

  Km/kom

  Km

  Niskotemperaturna toplotna pumpa

  Nabavka niskotemperaturne toplotne pumpe vazduh-voda.


  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  Toplotne pumpe za sanitarnu vodu

  Nabavka toplotne pumpe za sanitarnu vodu.


  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  Visokotemperaturna toplotna pumpa

  Nabavka visokotemperaturne toplotne pumpe vazduh-voda.


  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km

  kom

  Km/kom

  Km
  okvirna cena
  Km
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  TOPLOTNE PUMPE - SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

  Toplotne pumpe
  Toplotne pumpe - energetski efikasan način grijanja koji ne škodi prirodnoj sredini

  1.1. Prednosti toplotnih pumpi

  Manja potrošnja energije, manje ispuštanja štetnih materija i znatno manji troškovi grijanja

  U dobro izolovanim, pasivnim objektima, troškovi grijanja, hlađenja i zagrijavanja vode 10 puta su niži u poređenju s korišćenjem klasičnih ogrijeva kakvo je, recimo, grejanje na lož-ulje.

  Kupovina toplotne pumpe je investicija koja se najbrže isplati

  Ako se pravilno izaberu odgovarajuća pumpa i ponuđač, sredstva se povrate za 5 godina. Gotovo je sigurno da će se isplatiti brže od drugih alternativnih vidova grijanja (solarni sistemi, grijanje na pelet i slično).

  Dug radni vijek i praktično nulti troškovi održavanja

  Predviđen radni vijek toplotnih pumpi je do 25 godina, bez ikakvog održavanja i s vrlo niskim operativnim troškovima. Ljeti ona služi za hlađenje objekta, pa se tako snižavaju i troškovi vezani za klimatizaciju.

  1.2. Slabosti toplotnih pumpi

  Buka kompresora

  Savremene toplotne pumpe su mnogo tiše (sada oko 52 db), ali se ipak preporučuje da se spoljne jedinice ne postavljaju, na primjer, pored prozora spavaće sobe. Ako se spoljna jedinica postavi na 3 metra od otvorenog prozora, zvuk jedva da se čuje.

  Ograničenja

  Toplotna pumpa voda-voda mora da ima izvor vode čiji je protok dovoljne snage da joj omogući rad, dok je za pumpu zemlja-voda potrebna parcela određene veličine (mora biti najmanje 2 puta veća od površine objekta) da bi kolektori mogli da se postave. Obje ove pumpe su skuplje od iverterskog tipa vazduh-voda, ali za nju se pak moraju tražiti i određene dozvole. Toplotne pumpe tipa zemlja-voda i voda-voda imaju, s druge strane, bolju iskoristivost od tipa vazduh-voda. Zbog toga se, prije kupovine, treba konsultovati sa stručnjakom (projektantom) oko vrste pumpe koja bi mogla da ima najveću energetsku iskoristivost shodno vašim potrebama.

  1.3. Subvencije fondova za eko-gradnju

  Kranji proračun isplativosti investicije, odnosno, kupovine toplotne pumpe, može lakše da se vidi kada postoji mogućnost dobijanja nepovratnih sredstava iz državnih subvencija i eko-fondova. Kakve pogodnosti trenutno postoje u Evropskoj uniji možete videti na njihovim sajtovima.

  U BiH, na žalost, još nema zvaničnih procedura dodjele subvencija za ekološki efikasnu i prihvatljivu gradnju ili zaštitu životne sredine. Ima najava usvajanja zakona i propisa koji treba da se usaglase sa zakonodavstvom Evropske zajednice, ali još ništa nije ušlo u zvaničnu skupštinsku proceduru. Neke banke pod povoljnijim uslovima nude kredite pojedincima i kompanijama, ali se sve još svodi na ličnu inicijativu.

  2. Toplotne pumpe - biranje ponuđača

  Izbor kvalitetnog ponuđača osigurava neometano djelovanje, veliku uštedu i dug radni vijek toplotne pumpe.

  2.1. Kvalitetna montaža

  Kvalitetno urađena i odgovarajuća montaža pumpe je od ključnog značaja za njeno dobro funkcionisanje. Tržište je u posljednje vrijeme preplavljeno trgovcima koji nude toplotne pumpe i besplatnu montažu, a zapravo nemaju svoje majstore. Oni po potrebi angažuju podizvođače, spoljne saradnike. Rad u takvim uslovima uopšte nije siguran jer se tako širi krug ljudi odgovornih za kvalitet ugradnje, zapravo, onih koji nisu odgovorni. U praksi se često dešava da tako angažovani izvođači radova koriste nekvalitetan, a jeftiniji materijal za gradnju, da nekvalitetno, nestručno i estetski neprihvatljivo urade postavljanje i priključke, a poslije se ne odazivaju na pozive za popravke eventualnih grešaka i štete. Toga radi je vrlo važno da izaberete ponuđača koji stvarno ima svoje majstore i servisere te nudi garanciju za sav materijal i cio svoj rad.

  2.2. Korisničko iskustvo

  Provjerite završene projekte ponuđača i dogovorite se sa njim o obilasku onih koji su onakvi kakav vaš projekat treba da bude. Tako ćete se lično uvjeriti u kvalitet radova, a moći ćete i da razgovarate s tim vlasnicima o njihovom iskustvu, realnim troškovima i o tome da li su i kada, recimo, serviseri došli na njihov poziv, kako je obećano.

  2.3. Servisiranje toplotnih pumpi

  Vrlo je važno da ponuđač ima vlastitu servisnu službu i sve neophodne sertifikate za rezervne delove i alate, za prodaju i montažu toplotnih pumpi. Pitajte ih i za rokove u kojima se odzivaju na servisne pozive. Ne preporučujemo da sami tražite i kupite najjeftiniju toplotnu pumpu, a onda pozovete najjeftinijeg ponuđača da je montira i pokrene. Montažer koji je u isto vrijeme serviser uglavnom nije zainteresovan za besplatno servisiranje pa bi ste ga, najvjerovatnije, i dugo čekali, jer će uvijek radije ići na plaćene poslove.

  3. Različite vrste toplotnih pumpi

  3.1. Razlike prema vrsti energije

  Prema vrsti energije koja ih pokreće, toplotne pumpe se dele na već pominjane voda-voda, zemlja-voda i vazduh-voda, pri čemu prva riječ u složenici označava odakle toplota dolazi, a druga riječ označava kuda se sprovodi.

  Toplotna pumpa voda-voda

  Među najefikasnije spada pumpa voda-voda. Osnovni uslov za postavljanje ove toplotne pumpe je, svakako, da se vaš objekat nalazi na terenu bogatom podzemnim vodama. Za ovakvu pumpu mora da se napravi bušotina, a za nju su potrebne određene dozvole. Najviši koeficijent učinka toplotne pumpe (COP) od svih vrsta - 4,5 - ima pumpa voda-voda, a to zapravo znači da je odnos uložene pogonske energije i dobijene toplote najbolji (recimo, COP 4,5, znači da se za 4,5 kWh dobijene toplotne energije upotrebi 1 kWh električne energije).

  Toplotna pumpa zemlja-voda

  Druga po efikasnosti je pumpa zemlja-voda. Njen koeficijent učinka je 4,0. Osnovni uslov za postavljanje ovakve pumpe je veća površina slobodnog zemljišta oko objekta na kome mogu da se postave kolektori. Slabost ove vrste toplotne pumpe je u tome da, ako kolektori nisu postavljeni dovoljno duboko, voda u njima može da zamrzne. Ako se, recimo, kolektori postavljaju uspravno, zbog čega treba tražiti dozvolu za bušenje, onda se oni ukopavaju na dubini između 30 i 200 cm.

  Toplotna pumpa vazduh-voda

  Po statistikama 90% toplotnih pumpi prodatih na slovenačkom tržištu jesu tip vazduh-voda. To je zbog toga što se najjednostavnije postavljaju, a cijena im je sasvim pristupačna. Mada im je koeficijent učinka 3,5 one su kao investicija vrlo isplative zato što su po efikasnosti zagrijavanja i dalje mnogo bolje od svih klasičnih načina grijanja. Rok povrata investicije je od svih vrsta toplotnih pumpi najkraći, a vijek trajanja joj je skoro isti.

  3.2. Razlike prema vrsti grijanja

  Toplotne pumpe delimo prema potrebnoj temperaturi izlazne vode.

  Visokotemperaturne toplotne pumpe

  Stariji objekti koji imaju lošiju izolaciju i klasičan sistem grijanja putem radijatora (temperatura dolazne vode je 55-60°C) zahtjevaju visokotemperaturnu pumpu koja vodu zagreva do 80°C. Na taj način se obezbijeđuje vruća voda za radijatorsko grijanje, a da se u samom objektu ne mijenjaju unutrašnje komponente.

  Niskotemperaturne toplotne pumpe

  U novijim, dobro ili odlično izolovanim objektima koji imaju odgovarajuće sisteme zagrijavanja kao što su podno grijanje, konvektori i niskotemperaturni radijatori, može da se ugradi niskotemperaturna toplotna pumpa. Ona grije vodu samo do 55°C. Niskotemperaturna pumpa može da se koristi i u starijim objektima ako se potpuno renoviraju u skladu sa zahtjevima energetske efikasnosti, jer im se tada ugrađuje deblja izolacija i bolji sistem grijanja.

  3.3. Razlike prema režimu rada sistema

  Monovalentni režim rada

  Toplotna pumpa koja ima monovalentni režim rada, zapravo, sve potrebe za toplotnom energijom jednog objekta tokom cijele sezone grijanja obezbeđuje sama, bez potrebe da se povezuje/dopunjuje nekim drugim sistemom. Temperatura u monovalentnom režimu rada odgovara niskotemperaturnom sistemu grijanja i obično je 45/40°C.

  Bivalentni alternativni režim rada

  U ovom slučaju, toplotna pumpa radi kao primarni izvor energije sve dok je spoljna temperatura viša od 0-5°C. Kada spoljna temperatura padne ispod ove granice, toplotna pumpa se isključuje i uključuje se drugi sistem grijanja - najčešće toplovodni kotao. Sistem ima dva međusobno nezavisna generatora koji se naizmenično uključuju i isključuju, shodno uslovima spoljasnje sredine. Temperatura u bivalentnom režimu rada odgovara visokotemperaturnom sistemu grijanja i obično se kreće od 60/50°C do 80/60°C.

  Bivalentni uporedni režim rada

  Toplotna pumpa u ovom režimu rada radi, takođe, samostalno i nema potrebe za drugim izvorom toplote. Kada spoljna temperatura padne ispod 0°C, uključuje se i toplovodni kotao kao dodatni izvor te oba generatora rade istovremeno.

  Bivalentni uporedni režim rada - po izboru

  Toplotna pumpa u ovom slučaju radi kao bivalentna, s tim da promijenu režima sistem ne uključuje sam, automatski, čim spoljna temperatura padne, već ga pomoću regulatora vi birate sami po sopstvenom nahođenju.

  4. Postupak montaže toplotnih pumpi

  Pored pravilnog izbora toplotne pumpe, vrlo je važno i to kako se i gdje ona postavlja. Na ova pitanja će najbolje moci da vam odgovori stručnjak za alternativne vrste grijanja kao i poznati proizvođači i dobavljači pumpi koji imaju svoje majstore za montažu i servis.

  4.1. Ugradnja toplotne pumpe

  Sistem toplotne pumpe čine spoljna i unutrašnja jedinica. Izbor mjesta za postavljanje unutrašnje jedinice je jednostavan, jer nema posebnih uslova kao što je recimo taj da mora stajati pored dimnjaka ili rezervoara. U novogradnji, unutrašnja jedinica se uglavnom postavlja u podrum. Međutim, najnoviji modeli pumpi su i estetski vrlo dobro osmišljeni tako da ih možete bukvalno postaviti bilo gdje u kući i svuda će dijelovati lijepo. Unutrašnja jedinica se prvo priključuje na već postavljen sistem vodovodnih cijevi ili cijevi podnog ili radijatorskog grijanja. Onda se postavlja spoljna jedinica, koja uglavnom treba da stoji na betonu, blizu kuće. Na kraju se obe jedinice povezuju električnim cijevima. Slijedi ozračivanje i povezivanje obje jedinice na dovod gasa (freon).

  4.2. Upravljanje toplotnom pumpom

  Kada se postave, montiraju i povežu obje jedinice tako da čine zatvoren sistem, priključuju se dovod vode i struje. Ako je na struju priključena cirkulaciona pumpa, ventil za miješanje i mjerač temperature, prvo se iz spoljne jedinice pusti gas, a onda se sistem za grijanje napuni vodom i ozrači. Tako je pokretanje novog sistema završeno i on je spreman za korišćenje. Vrlo je važno da monteri buduće korisnike poduče načinu rada sistema i ključnim funkcijama. Upravljanje samim sistemom je jednostavno iako postoje mnoge opcije podešavanja, ali treba znati osnovne karakteristike procesa. Demonstracija načina upravljanja toplotnom pumpom je vrlo važna, jer je pravilna kontrola najvažnija za pravilan rad i optimalno funkcionisanje.  

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Ugradnja podnog grijanja i toplotna pumpa

  Potrebna je izrada instalacije za podno grijanje. Priključak na el.kotao ili toplotnu pumpu. Povrsina 75 m2. 8820 Km do 14700 Km

  ........

  Toplotna pumpa i podno grijanje

  Potrebna kompletna nabavka i ugradnja toplotne pumpe od 8.2 kw i podnog grijanja za povrsinu od cca 76 m2. U pitanju je Steco niskoenergetska kuca, prizemna. 8820 Km do 14700 Km

  ........

  Montaža monoblok toplotne pumpe

  Potrebna je montaža toplotne pumpe 10 kw i razvod podnog grijanja. 8820 Km do 14700 Km

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, 150 m2
  Toplotne pumpe, Laktaši

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja podnog grijanja sa toplotnim pumpama, od prilike 150 m2
  Toplotne pumpe, Kakanj

  7200 Km do 12000 Km

  Cena, Toplotna pumpa na postojeće cetralno radiatorsko grijanje, cca 150 m2
  Toplotne pumpe, Banja luka

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 100 m2 unutaršnji enterijar
  Toplotne pumpe, Bijeljina

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Nabavka, instalacije i ugradnja toplotne pumpe, 150 m2
  Toplotne pumpe, Banja luka

  6300 Km do 10500 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, cca 120 m2
  Toplotne pumpe, Doboj

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Nabavka i ugradnju toplotne pumpe, 200 m2
  Toplotne pumpe, Žepce

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, cca 150 m2
  Toplotne pumpe, Sanski most

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, 2500 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  13500 Km do 22500 Km

  Cena, Ugradnja grijanja na kuću sa tri sprata, plin ili toplotna pumpa, 3 sprata po 90 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  14580 Km do 24300 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, Oko 200m²
  Toplotne pumpe, Srbac

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Toplotna pumpa sa ugradnjom, cca 70 m2
  Toplotne pumpe, Banja luka

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 80 m2
  Toplotne pumpe, Mostar

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Kupovina i postavljanje toplotne pumpe, cca 350 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, cca 160 m2
  Toplotne pumpe, Tuzla

  3150 Km do 5250 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 40 m2
  Toplotne pumpe, Prijedor

  1800 Km do 3000 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe voda - vazduh, cca 400 m2
  Toplotne pumpe, Gradiška

  4050 Km do 6750 Km

  Cena, Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, cca 144 m2
  Toplotne pumpe, Visoko

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 116 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Postavljanje toplotne pumpe, 15 x 18 m
  Toplotne pumpe, Kalesija

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Nabavka toplotne pumpe sa ugradnjom, cca 400m2
  Toplotne pumpe, Gradiška

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Ponuda za toplotnu pumpu, cca 180 m2
  Toplotne pumpe, Breza

  5400 Km do 9000 Km

  Cena, Nabavka i postavljanje topotne pumpe i podnog grijanja, cca 120 m2
  Toplotne pumpe, Turbe

  8100 Km do 13500 Km

  Cena, Centralno grijanje na toplotnu pumpu, 150 m2
  Toplotne pumpe, Turbe

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 110 m2
  Toplotne pumpe, Novi travnik

  3150 Km do 5250 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, cca 230 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  3150 Km do 5250 Km

  Cena, Montaža toplotne pumpe Mitsubishi ecodan 16kw, cca 120 m2
  Toplotne pumpe, Mostar

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Nabavka toplotne pumpe sa ugradnjom, 140 m2
  Toplotne pumpe, Travnik

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Instalacija zidnog grijanja i ugradnja toplotne pumpe, 120 m2
  Toplotne pumpe, Jelah

  13500 Km do 22500 Km

  Cena, Montaža toplotne pumpe Kenda 10 kW, 100 m2
  Toplotne pumpe, Prijedor

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 200 m2
  Toplotne pumpe, Brekovica

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe voda-voda, cca 120 m2
  Toplotne pumpe, Doboj

  3600 Km do 6000 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe i postavljanje podnog grijanje, 200 m2
  Toplotne pumpe, Sarajevo

  18000 Km do 30000 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 1000 m2
  Toplotne pumpe, Fojnica

  9000 Km do 15000 Km

  Cena, Ugradnja toplotne pumpe, 220 m2
  Toplotne pumpe, Nevesinje

  4500 Km do 7500 Km

  Cena, Toplotna pumpa s ugradnjom, cca 400 m2
  Toplotne pumpe, Tuzla

  3600 Km do 6000 Km  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Toplotne pumpe cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  569+ Preduzeća za Toplotne pumpe
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.ba | Sva prava su zadržana