Toplotne pumpe Cijena

Koliko košta toplotna pumpa? Prije nego što se odlučite za kupovinu toplotne pumpe, dobro provjerite karakteristike svoje kuće, kao i karakteristike uređaja. Neka Vas ne prevari cijena pumpe, jer bez dobrog planiranja i proračuna može se desiti da sistem platite više ili kupite slabiji od onog koji vam treba, odnosno, da uštede budu manje od planiranih. Riječju, cijena Vam ne smije biti glavno mjerilo jer to je investicija za budućih najmanje 20 godina. Najvažnije su karakteristike toplotne pumpe, stručan savjet pri izboru, način postavljanja i regulacije sistema, te postavka instalacija. Toplotna pumpa je, sama po sebi, odličan uređaj, ali, ako nije dobro integrisana sa sistemom neće raditi kako treba, te će joj i energetska iskoristivost biti manja. Cijena sistema s toplotnom pumpom voda-voda ili zemlja-voda je najviša i kreće se između 15000 i 25000 KM bez razvodnog sistema ili podnog ili radijatorskog grijanja. Cijena toplotne pumpe vazduh-voda je mnogo niža, tako da nabavka i montaža pumpe snage 8kW, koja je odgovarajuća dobro izolovanoj porodičnoj kući, može da košta od 9000 KM pa naviše. Kolike su onda uštede za grijanje? Trostruke! Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima toplotnih pumpi, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o toplotnim pumpama.

Zatražite ponudu:
NAĐI MAJSTORE

CIJENA TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA


Cijena toplotne pumpe. Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe vazduh-voda za porodičnu kuću, snage 12 kW.

10000.00 Km/kom

VEOMA NISKA CENA
Km/kom

SREDNJA CENA
17000.00 Km/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Toplotne pumpe Cijena

DRUGE CENE ZA TOPLOTNE PUMPE

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Toplotna pumpa za prosječnu kuću

Cijena invertorske nisokotemperaturne toplotne pumpe snage 8-10 kW, kao što su Toshiba Estio ili Daikin Thermo, s rezervoarom; s priključivanjem na mrežu i testiranjem.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Kompletan sistem grijanja toplotnom pumpom

Cijena sistema grijanja toplotnom pumpom od 8 kW i rezervoarom od 300 lit. s postavljanjem i priključivanjem.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Kompletan sistem grijanja i hlađenja toplim vazduhom i toplotnom pumpom

Cijena toplovazdušnog grijanja, prozračivanja i hlađenja s centralnim razvodom, rekuperatorom, grijnim uređajem, toplotnom pumpom vazduh-voda i rezervoarom od 200 lit.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Cijena toplotne pumpe zemlja-voda

Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe zemlja-voda za porodičnu kuću sa iskopom i postavljanjem.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Cijena toplotne pumpe voda-voda

Cijena nabavke i ugradnje toplotne pumpe voda-voda za porodičnu kuću.


Km

Km/kom

kom
potražnja>

Niskotemperaturna toplotna pumpa

Nabavka niskotemperaturne toplotne pumpe vazduh-voda.


Km

Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom
potražnja>

Visokotemperaturna toplotna pumpa

Nabavka visokotemperaturne toplotne pumpe vazduh-voda.


Km

Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom
potražnja>

Toplotne pumpe za sanitarnu vodu

Nabavka toplotne pumpe za sanitarnu vodu.


Km

Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom

Km


Km/kom

kom
potražnja>

Cijena ugradnje toplotne pumpe za sanitarnu vodu

Postavljanje i priključivanje toplotne pumpe na željeno mjesto, priključivanje hladne i tople sanitarne vode na postojeći sistem do 3 m, kompletno mašinsko povezivanje elemenata; sigurnosni i kuglični ventili, ekspanzijska posuda i nepovratni ventil. Podešavanje i pokretanje sistema.


Km

Km/kom

kom
potražnja>
Okupno:
POŠALJI POTRAŽNJU >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

TOPLOTNE PUMPE - SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Toplotne pumpe
Toplotne pumpe - energetski efikasan način grijanja koji ne škodi prirodnoj sredini

1.1. Prednosti toplotnih pumpi

Manja potrošnja energije, manje ispuštanja štetnih materija i znatno manji troškovi grijanja

U dobro izolovanim, pasivnim objektima, troškovi grijanja, hlađenja i zagrijavanja vode 10 puta su niži u poređenju s korišćenjem klasičnih ogrijeva kakvo je, recimo, grejanje na lož-ulje.

Kupovina toplotne pumpe je investicija koja se najbrže isplati

Ako se pravilno izaberu odgovarajuća pumpa i ponuđač, sredstva se povrate za 5 godina. Gotovo je sigurno da će se isplatiti brže od drugih alternativnih vidova grijanja (solarni sistemi, grijanje na pelet i slično).

Dug radni vijek i praktično nulti troškovi održavanja

Predviđen radni vijek toplotnih pumpi je do 25 godina, bez ikakvog održavanja i s vrlo niskim operativnim troškovima. Ljeti ona služi za hlađenje objekta, pa se tako snižavaju i troškovi vezani za klimatizaciju.

1.2. Slabosti toplotnih pumpi

Buka kompresora

Savremene toplotne pumpe su mnogo tiše (sada oko 52 db), ali se ipak preporučuje da se spoljne jedinice ne postavljaju, na primjer, pored prozora spavaće sobe. Ako se spoljna jedinica postavi na 3 metra od otvorenog prozora, zvuk jedva da se čuje.

Ograničenja

Toplotna pumpa voda-voda mora da ima izvor vode čiji je protok dovoljne snage da joj omogući rad, dok je za pumpu zemlja-voda potrebna parcela određene veličine (mora biti najmanje 2 puta veća od površine objekta) da bi kolektori mogli da se postave. Obje ove pumpe su skuplje od iverterskog tipa vazduh-voda, ali za nju se pak moraju tražiti i određene dozvole. Toplotne pumpe tipa zemlja-voda i voda-voda imaju, s druge strane, bolju iskoristivost od tipa vazduh-voda. Zbog toga se, prije kupovine, treba konsultovati sa stručnjakom (projektantom) oko vrste pumpe koja bi mogla da ima najveću energetsku iskoristivost shodno vašim potrebama.

1.3. Subvencije fondova za eko-gradnju

Kranji proračun isplativosti investicije, odnosno, kupovine toplotne pumpe, može lakše da se vidi kada postoji mogućnost dobijanja nepovratnih sredstava iz državnih subvencija i eko-fondova. Kakve pogodnosti trenutno postoje u Evropskoj uniji možete videti na njihovim sajtovima.

U BiH, na žalost, još nema zvaničnih procedura dodjele subvencija za ekološki efikasnu i prihvatljivu gradnju ili zaštitu životne sredine. Ima najava usvajanja zakona i propisa koji treba da se usaglase sa zakonodavstvom Evropske zajednice, ali još ništa nije ušlo u zvaničnu skupštinsku proceduru. Neke banke pod povoljnijim uslovima nude kredite pojedincima i kompanijama, ali se sve još svodi na ličnu inicijativu.

2. Toplotne pumpe - biranje ponuđača

Izbor kvalitetnog ponuđača osigurava neometano djelovanje, veliku uštedu i dug radni vijek toplotne pumpe.

2.1. Kvalitetna montaža

Kvalitetno urađena i odgovarajuća montaža pumpe je od ključnog značaja za njeno dobro funkcionisanje. Tržište je u posljednje vrijeme preplavljeno trgovcima koji nude toplotne pumpe i besplatnu montažu, a zapravo nemaju svoje majstore. Oni po potrebi angažuju podizvođače, spoljne saradnike. Rad u takvim uslovima uopšte nije siguran jer se tako širi krug ljudi odgovornih za kvalitet ugradnje, zapravo, onih koji nisu odgovorni. U praksi se često dešava da tako angažovani izvođači radova koriste nekvalitetan, a jeftiniji materijal za gradnju, da nekvalitetno, nestručno i estetski neprihvatljivo urade postavljanje i priključke, a poslije se ne odazivaju na pozive za popravke eventualnih grešaka i štete. Toga radi je vrlo važno da izaberete ponuđača koji stvarno ima svoje majstore i servisere te nudi garanciju za sav materijal i cio svoj rad.

2.2. Korisničko iskustvo

Provjerite završene projekte ponuđača i dogovorite se sa njim o obilasku onih koji su onakvi kakav vaš projekat treba da bude. Tako ćete se lično uvjeriti u kvalitet radova, a moći ćete i da razgovarate s tim vlasnicima o njihovom iskustvu, realnim troškovima i o tome da li su i kada, recimo, serviseri došli na njihov poziv, kako je obećano.

2.3. Servisiranje toplotnih pumpi

Vrlo je važno da ponuđač ima vlastitu servisnu službu i sve neophodne sertifikate za rezervne delove i alate, za prodaju i montažu toplotnih pumpi. Pitajte ih i za rokove u kojima se odzivaju na servisne pozive. Ne preporučujemo da sami tražite i kupite najjeftiniju toplotnu pumpu, a onda pozovete najjeftinijeg ponuđača da je montira i pokrene. Montažer koji je u isto vrijeme serviser uglavnom nije zainteresovan za besplatno servisiranje pa bi ste ga, najvjerovatnije, i dugo čekali, jer će uvijek radije ići na plaćene poslove.

3. Različite vrste toplotnih pumpi

3.1. Razlike prema vrsti energije

Prema vrsti energije koja ih pokreće, toplotne pumpe se dele na već pominjane voda-voda, zemlja-voda i vazduh-voda, pri čemu prva riječ u složenici označava odakle toplota dolazi, a druga riječ označava kuda se sprovodi.

Toplotna pumpa voda-voda

Među najefikasnije spada pumpa voda-voda. Osnovni uslov za postavljanje ove toplotne pumpe je, svakako, da se vaš objekat nalazi na terenu bogatom podzemnim vodama. Za ovakvu pumpu mora da se napravi bušotina, a za nju su potrebne određene dozvole. Najviši koeficijent učinka toplotne pumpe (COP) od svih vrsta - 4,5 - ima pumpa voda-voda, a to zapravo znači da je odnos uložene pogonske energije i dobijene toplote najbolji (recimo, COP 4,5, znači da se za 4,5 kWh dobijene toplotne energije upotrebi 1 kWh električne energije).

Toplotna pumpa zemlja-voda

Druga po efikasnosti je pumpa zemlja-voda. Njen koeficijent učinka je 4,0. Osnovni uslov za postavljanje ovakve pumpe je veća površina slobodnog zemljišta oko objekta na kome mogu da se postave kolektori. Slabost ove vrste toplotne pumpe je u tome da, ako kolektori nisu postavljeni dovoljno duboko, voda u njima može da zamrzne. Ako se, recimo, kolektori postavljaju uspravno, zbog čega treba tražiti dozvolu za bušenje, onda se oni ukopavaju na dubini između 30 i 200 cm.

Toplotna pumpa vazduh-voda

Po statistikama 90% toplotnih pumpi prodatih na slovenačkom tržištu jesu tip vazduh-voda. To je zbog toga što se najjednostavnije postavljaju, a cijena im je sasvim pristupačna. Mada im je koeficijent učinka 3,5 one su kao investicija vrlo isplative zato što su po efikasnosti zagrijavanja i dalje mnogo bolje od svih klasičnih načina grijanja. Rok povrata investicije je od svih vrsta toplotnih pumpi najkraći, a vijek trajanja joj je skoro isti.

3.2. Razlike prema vrsti grijanja

Toplotne pumpe delimo prema potrebnoj temperaturi izlazne vode.

Visokotemperaturne toplotne pumpe

Stariji objekti koji imaju lošiju izolaciju i klasičan sistem grijanja putem radijatora (temperatura dolazne vode je 55-60°C) zahtjevaju visokotemperaturnu pumpu koja vodu zagreva do 80°C. Na taj način se obezbijeđuje vruća voda za radijatorsko grijanje, a da se u samom objektu ne mijenjaju unutrašnje komponente.

Niskotemperaturne toplotne pumpe

U novijim, dobro ili odlično izolovanim objektima koji imaju odgovarajuće sisteme zagrijavanja kao što su podno grijanje, konvektori i niskotemperaturni radijatori, može da se ugradi niskotemperaturna toplotna pumpa. Ona grije vodu samo do 55°C. Niskotemperaturna pumpa može da se koristi i u starijim objektima ako se potpuno renoviraju u skladu sa zahtjevima energetske efikasnosti, jer im se tada ugrađuje deblja izolacija i bolji sistem grijanja.

3.3. Razlike prema režimu rada sistema

Monovalentni režim rada

Toplotna pumpa koja ima monovalentni režim rada, zapravo, sve potrebe za toplotnom energijom jednog objekta tokom cijele sezone grijanja obezbeđuje sama, bez potrebe da se povezuje/dopunjuje nekim drugim sistemom. Temperatura u monovalentnom režimu rada odgovara niskotemperaturnom sistemu grijanja i obično je 45/40°C.

Bivalentni alternativni režim rada

U ovom slučaju, toplotna pumpa radi kao primarni izvor energije sve dok je spoljna temperatura viša od 0-5°C. Kada spoljna temperatura padne ispod ove granice, toplotna pumpa se isključuje i uključuje se drugi sistem grijanja - najčešće toplovodni kotao. Sistem ima dva međusobno nezavisna generatora koji se naizmenično uključuju i isključuju, shodno uslovima spoljasnje sredine. Temperatura u bivalentnom režimu rada odgovara visokotemperaturnom sistemu grijanja i obično se kreće od 60/50°C do 80/60°C.

Bivalentni uporedni režim rada

Toplotna pumpa u ovom režimu rada radi, takođe, samostalno i nema potrebe za drugim izvorom toplote. Kada spoljna temperatura padne ispod 0°C, uključuje se i toplovodni kotao kao dodatni izvor te oba generatora rade istovremeno.

Bivalentni uporedni režim rada - po izboru

Toplotna pumpa u ovom slučaju radi kao bivalentna, s tim da promijenu režima sistem ne uključuje sam, automatski, čim spoljna temperatura padne, već ga pomoću regulatora vi birate sami po sopstvenom nahođenju.

4. Postupak montaže toplotnih pumpi

Pored pravilnog izbora toplotne pumpe, vrlo je važno i to kako se i gdje ona postavlja. Na ova pitanja će najbolje moci da vam odgovori stručnjak za alternativne vrste grijanja kao i poznati proizvođači i dobavljači pumpi koji imaju svoje majstore za montažu i servis.

4.1. Ugradnja toplotne pumpe

Sistem toplotne pumpe čine spoljna i unutrašnja jedinica. Izbor mjesta za postavljanje unutrašnje jedinice je jednostavan, jer nema posebnih uslova kao što je recimo taj da mora stajati pored dimnjaka ili rezervoara. U novogradnji, unutrašnja jedinica se uglavnom postavlja u podrum. Međutim, najnoviji modeli pumpi su i estetski vrlo dobro osmišljeni tako da ih možete bukvalno postaviti bilo gdje u kući i svuda će dijelovati lijepo. Unutrašnja jedinica se prvo priključuje na već postavljen sistem vodovodnih cijevi ili cijevi podnog ili radijatorskog grijanja. Onda se postavlja spoljna jedinica, koja uglavnom treba da stoji na betonu, blizu kuće. Na kraju se obe jedinice povezuju električnim cijevima. Slijedi ozračivanje i povezivanje obje jedinice na dovod gasa (freon).

4.2. Upravljanje toplotnom pumpom

Kada se postave, montiraju i povežu obje jedinice tako da čine zatvoren sistem, priključuju se dovod vode i struje. Ako je na struju priključena cirkulaciona pumpa, ventil za miješanje i mjerač temperature, prvo se iz spoljne jedinice pusti gas, a onda se sistem za grijanje napuni vodom i ozrači. Tako je pokretanje novog sistema završeno i on je spreman za korišćenje. Vrlo je važno da monteri buduće korisnike poduče načinu rada sistema i ključnim funkcijama. Upravljanje samim sistemom je jednostavno iako postoje mnoge opcije podešavanja, ali treba znati osnovne karakteristike procesa. Demonstracija načina upravljanja toplotnom pumpom je vrlo važna, jer je pravilna kontrola najvažnija za pravilan rad i optimalno funkcionisanje.  

DAIBAU.BA, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMUGRADNJA TOPLOTNE PUMPE

Poštovani,

Potrebna je montaža toplotne pumpe.

Trenutno imam grijanje na pelet, grejna tijela su radijatori, površina stambenog prostora je 200-220 m2 na dvije etaže. Kuća je izolirana stiropor fasadom, a krov ja zaštićen termoizolacionom vunom. Pokretanje pumpe mobilnim uređajima nije potrebno. Zagrijavanje sanitarne vode toplotnom pumpom nije potrebno pošto koristim bojler.

Mjesto gde bi se mogla postaviti toplotna pumpa udaljena je 2-2,5 metra od postojeće peći za pelet.

Kontakt putem Vibera.

Hvala 12348 1 do 20580 Km


........

NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE ZA GRIJANJE

Poštovani,

Potrebna je nabavka i ugradnja toplotne pumpe za grijanje za stan površine cca 55 m2.

Hvala. 12348 1 do 20580 Km


........

TOPLOTNA PUMPA ZA OBJEKAT BENZINKE PUMPE

Dino da se javi na mobilni telefon pozdrav Adil 176.4 1 do 294 Km


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

CENA, NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE, CCA 100 M2
Toplotne pumpe, Sarajevo

6300 Km do 10500 Km

CENA, GREJANJE, 120 M2
Toplotne pumpe, Pale

9000 Km do 15000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE ( PODNO GRIJANJE URAĐENO), 70 M2
Toplotne pumpe, Sanski most

5400 Km do 9000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE, 390 M2
Toplotne pumpe, Istocno sarajevo

5400 Km do 9000 Km

CENA, GRIJANJE , 200 M2
Toplotne pumpe, Šekovici

4500 Km do 7500 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA, BUFER, BOJLER I SPAJANJE U KOTLOVNICI, 200 M2
Toplotne pumpe, Bužim

4500 Km do 7500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE, CCA 300 M2
Toplotne pumpe, Cazin

4500 Km do 7500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE ZA GRIJANJE, 53 M2
Toplotne pumpe, Zvornik

4500 Km do 7500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE VODA-VODA, CCA 350 KW
Toplotne pumpe, Visoko

6300 Km do 10500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE, 200 M2
Toplotne pumpe, Pelagicevo

9000 Km do 15000 Km

CENA, POTREBNO NAM JE GRIJANJE, HLADJENJE, PODNO GRIJANJE., 1300 M2
Toplotne pumpe, Pazaric

117000 Km do 195000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE NA PODZEMNU VODU, CCA 660 KVADRATA + DODATNIH 2000 KVADRATA
Toplotne pumpe, Istocno sarajevo

9000 Km do 15000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE , 10-12 KW
Toplotne pumpe, Gracanica

4500 Km do 7500 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA, 270 M2
Toplotne pumpe, Gracanica

9000 Km do 15000 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA ZRAK SA KOMPLET INSTALACIJOM UGRAĐENA U PROSTOR, 7,5 X 11 VISINA CCA 3M
Toplotne pumpe, Potoci

4500 Km do 7500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE MITSUBISHI, GREE, LG, DAIKIN, 200M2
Toplotne pumpe, Odžak

9000 Km do 15000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE I POSTAVLJANJE PODNOG GRIJANJE, 175 M2
Toplotne pumpe, Doboj

18000 Km do 30000 Km

CENA, GRIJANJE NA TOPLOTNU PUMPU, 140 M2
Toplotne pumpe, Bijeljina

6300 Km do 10500 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE, 200 M2
Toplotne pumpe, Ljubuški

9000 Km do 15000 Km

CENA, UVOĐENJE CENTRALNOG GRIJANJA NA TOPLOTNU PUMPU, DIO VEĆ URAĐEN, 100 M2
Toplotne pumpe, Jajce

7650 Km do 12750 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE (POSJEDUJEM PUMPU), 1 KOMAD
Toplotne pumpe, Srebrenik

450 Km do 750 Km

CENA, UGRADNJA PUMPE NA RADIJATORSKO GRIJANJE, 180 M2
Toplotne pumpe, Hadžici

9000 Km do 15000 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA ZRAK-VODA 15KW, 150 M2
Toplotne pumpe, Banja luka

9000 Km do 15000 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE NA POSTOJECI RADIJATORSKI SISTEM GRIJANJA, 150 M2
Toplotne pumpe, Banja luka

7650 Km do 12750 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA , 110 M2
Toplotne pumpe, Odžak

9000 Km do 15000 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA SPLIT NA PLOČASTE RADIJATORE, 140 M2
Toplotne pumpe, Novi travnik

8550 Km do 14250 Km

CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE U STAMBENU ZGRADU, 2000 M2
Toplotne pumpe, Srbinje

17100 Km do 28500 Km

CENA, TOPOTNA PUMPA PODNO GRIJANJE ZA KUĆU 120 M2, 1 KOMAD
Toplotne pumpe, Bosanska krupa

7650 Km do 12750 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA ZRAK VODA, 130 M2
Toplotne pumpe, Bijeljina

7650 Km do 12750 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA 16 KWH SA UGRADNJOM (PODNO GRIJANJE URAĐENO) , 150 M2
Toplotne pumpe, Kladanj

7650 Km do 12750 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VAZDUH, 160 M2
Toplotne pumpe, Doboj

7650 Km do 12750 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA, 300 M2
Toplotne pumpe, Cazin

9000 Km do 15000 Km

CENA, TOPLOTNE PUMPE,UGRADNJA,MATERIJAL, 200 M2
Toplotne pumpe, Teslic

8550 Km do 14250 Km

CENA, BUSENJE ZA TOPLOTNU PUMPU, OKO 40 M
Toplotne pumpe, Zvornik

2880 Km do 4800 Km

CENA, TOPLOTNA PUMPA SA SPREMNIKOM I SPAJANJE NA VEC ODRADJENO PODNO GRIJANJE, 1 KOMAD
Toplotne pumpe, Cazin

7650 Km do 12750 Km

CENA, GRIJANJE, KOTLOVNICA, SISTEM TOPLOTNE PUMPE, 300 M2
Toplotne pumpe, Banja luka

7650 Km do 12750 KmPogledaj druge završene projekte i cene

Toplotne pumpe cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

487+ PREDUZEĆA ZA TOPLOTNE PUMPE
BESPLATNE USLUGE
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje TOPLOTNE PUMPE?

BIH
DAIBAU.BA

00387 32 911 295

© 2023 Daibau.ba | Sva prava su zadržana