Za područje

  Vodoinstalater Cijena

  Koliko koštaju vodovodne instalacije? Cijene vodovodnih instalacija se razlikuju od kuće do kuće. Troškovi su zavisni od udaljenosti pojedinačnih priključaka, zahtjevnosti terena, rasporeda prostorija i broja vertikalnih vodova. Cena kanalizacije, zajedno sa spoljnim uređenjem za prosječnu porodičnu kuću, otprilike iznosi 20 EUR/m2, što bi značilo oko 8.000 EUR. Cijena preuređenja vodovoda i odvoda, zajedno s materijalom, za manje kupatilo bi bila oko 800 EUR. Za manje radove, kakva je fina montaža sanitarija, treba izdvojiti oko 10 do 30 EUR po elementu. Troškovi grubih i finih vodovodnih instalacija u prosječnoj porodičnoj kući, iznose 10 do 25 EUR/m2 korisne površine. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim vodoinstalaterima, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o vodoinstalacijama.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cijena vodovodnih instalacija


  Cijena vodovodnih instalacija. Cijena grubih i finih radova postavljanja vodovodnih instalacija po dužnom metru.

  17.00 Km/m

  VEOMA NISKA CENA
  Km/m

  SREDNJA CENA
  22.00 Km/m

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za Vodoinstalater

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Vodovodne instalacije, grubi radovi

  Montiranje sanitarija u kupatilu. Postavljanje kade, tuša, toaleta, česme, umivaonika.


  kom

  Km/kom

  Km

  Vodovodne instalacije, grubi radovi

  Montiranje sanitarija u kupatilu oko 5 m2. Postavljanje kade, tuša, toaleta, česme, kupatilskog bloka.


  kom

  Km/kom

  Km

  Vodovodne instalacije, fini radovi

  Montiranje sanitarija u kupatilu. Postavljanje kade, tuša, toaleta, česme, umivaonika.


  kom

  Km/kom

  Km

  Vodovodne instalacije, fini radovi

  Montiranje sanitarija u kupatilu oko 5 m2. Postavljanje kade, tuša, toaleta, česme, kupatilskog bloka.


  kom

  Km/kom

  Km

  Cijena postavljanja tuš-kade sa materijalom i radom


  kom

  Km/kom

  Km

  Cijena postavljanja i ozidavanja kade sa materijalom i radom


  kom

  Km/kom

  Km

  Cena postavljanja česme sa materijalom i radom


  kom

  Km/kom

  Km

  Postavljanje kupatilskog bloka

  Cijena montiranja kupatilskog bloka s nabavkom dodatnog materijala i radom.


  kom

  Km/kom

  Km

  Klasični cjevovodi, 2 cm

  Cijena klasičnih cjevovovoda sa spojevima i zvučno izolovanim spojnicama, zavarenim spojevima. Cijena sa montažom i priključkom.


  m

  Km/m

  Km

  Klasični cjevovodi, 4 cm

  Cijena klasičnih cjevovovoda sa spojevima i zvučno izolovanim spojnicama, zavarenim spojevima. Cijena sa montažom i


  m

  Km/m

  Km

  Čišćenje odvoda

  Cijena čišćenja odvoda. Cijena otpušavanja i čišćenja odvoda. Cijena čišćenja odvodnih cijevi, bez putnih troškova i dodatnih radova.


  kom

  Km/kom

  Km

  Kanalizacija

  Cijena pregleda kanalizacije. Cijena pregleda kanalizacije kamerom. Cijena pregleda kamerom i izdavanja izveštaja.


  sat

  Km/sat

  Km

  Postavljanje bojlera 120 lit

  Cijena postavljanja bojlera. Cijena postavljanja i priključivanja bojlera od 120 lit, zajedno s postavljanjem cijevi i sigurnosnog ventila.


  kom

  Km/kom

  Km

  Postavljanje bojlera 50-80 lit

  Cijena postavljanja bojlera. Cijena postavljanja i priključivanja bojlera od 50-80 lit, zajedno s postavljanjem cijevi i sigurnosnog ventila.


  kom

  Km/kom

  Km

  Postavljanje vodokotlića

  Cijena postavljanja vodokotlića. Cijena postavljanja visokog vodokotlića.


  kom

  Km/kom

  Km

  Priključivanje mašine za sudove

  Cijena priključivanja mašine za sudove. Cijena priključivanja mašine za sudove na već pripremljenu instalaciju. Cijena bez materijala i dodatnih, nepredviđenih radova.


  kom

  Km/kom

  Km

  Ugradni vodokotlić

  Cijena nabavke i postavljanja ugradnog vodokotlića. Cijena postavljanja nosača, ozidavanja ugradnog vodokotlića i tastera za puštanje vode, bez keramičarskih radova.


  kom

  Km/kom

  Km
  Ukupno:
  Km
  Pošalji potražnju >

  Vodoinstalaterski radovi


  Koliko koštaju vodoinstalaterski radovi? Vodoinstalaterski radovi, oni manji kao i popravke, plaćaju...

  Proverite i: Vodovod i kanalizacija Cijena

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Vodoinstalaterski radovi - sve što treba da znate

  1. Vodoinstalaterski radovi - šta sve treba da znate?

  Vodoinstalaterski radovi
  Pre početka radova treba tačno obilježiti sve položaje sanitarnih vodova i opreme

  1.1. Prvo: dobar plan

  Prije početka samih radova gradnje ili renoviranja dijela ili cijelog objekta, kao i u svim sličnim situacijama, najvažniji je detaljan i precizan plan. Što se vodovodnih instalacija tiče, najpraktičnije je kada se sve prostorije s odvodom vode (bilo to kuhinje, kupatila, toaleti, vešernice ili drugo) nalaze jedna pored druge ili jedna iznad druge, na istoj osi. Na taj se način smanjuje broj i dužina vodova, a samim tim je utrošak materijala manji. Osim uštede novca ima i drugih prednosti: vodovi su kraći, imaju manje spojeva te cijeli sistem bolje funkcioniše i jednostavnije se održava a eventualne, kasnije popravke, zamijne ili adaptacije su lakše. Uz to, kada su svi mokri čvorovi u jednoj liniji i buka je manja.

  1.2. Smanjenje buke i odjeka

  Da bi buke bilo što manje i da se ne bi širila pri upotrebi vodovodnih instalacija, važno je da:

  1. instalacije budu odgovarajućih dimenzija i da budu pravolinijske, sa što manje promijena pravca,
  2. cijevi budu fiksirane za zidove,
  3. fiksatori i nosači cijevi budu od elastičnog materijala koji vibracije neće prenositi na zid,
  4. cijevi budu izolovane lakim elastičnim materijalom.

  1.3. Odvodi vode

  Odvodne, kanalizacione instalacije su ranije bile od olova i njihov vijek trajanja bio je kraći (40-50 godina). Abrazivna sredstva za pranje i čišćenje su ih nagrizala, skraćujući im trajanje još više, pa ih pri renoviranju svakako treba zamijeniti. Današnje odlivne cijevi su plastične i zato daleko izdržljivije i trajnije. Pri postavljanju ovakvih, PVC cijevi, treba voditi računa o njihovom položaju, odnosno, padu koji mora biti 1% po dužnom metru, tj. 2-5 cm na 2-5 metara cijevi. Protočnost neće biti dobra ni ako je pad veći ni manji od ovog - ako je nagib veći, voda će oteći ali će se talog zadržavati i tako praviti začepljenja. Ako se cijevi postave vertikalno, onda će zbog gravitacije sve padati na dno, pa je zato najbolje da tu stoji koljeno od 45°, mada najefikasniji protok obezbeđuje koljeno od 90°, a ono se i najlakše čisti jer je najdostupnije.

  1.4. Spone cijevi

  U kućama i zgradama starijeg datuma, može se naići i na cijevi od livenog gvožđa ili olova. Vijek trajanja livenog gvožđa je duži od 150 godina tako da takve instalacije ne treba mijenjati. Međutim, kada se na njih nadovezuju PVC cijevi potrebno je da se za te spojeve koriste specijalne spojnice i ljepljive trake od smole koje će ih učiniti nepropusnim. Pri novogradnji, preporučuje se ugradnja samo jedne T-račve i oduška. Odušak treba da je najmanje Ø7,5 cm i on služi za oslobađanje vakuuma koji se stvara u cijevima. Bez oduška, vakuum bi izvukao vodu iz sifona, a ostao bi talog čiji bi se naprijatan miris širio prostorom. U starijim kućama i zgradama, zbog visine priključka na vertikalni kanal, mogućnosti promijene položaja toaleta su ograničene, jer pad mora ostati na najmanje 2%. To može da se riješi tako što se toalet montira na zid umjesto na pod, čime se dobija potrebna visina nagiba.

  2. Stručna i kvalitetna ugradnja vodovodnog sistema

  U novogradnji, vodovodne instalacije se rade po detaljnim planovima projektne dokumentacije, odnosno, u sklopu mašinskih instalacija. Za renoviranje instalacija u starom objektu nije vam potrebna takva dokumentacija niti saglasnosti, bilo da je u pitanju kuća ili stan. Važno je samo da angažujete iskusnog vodoinstalatera koji će znati kako da kvalitetno i efikasno zamijeni i postavi vodovodne i kanalizacione vodove. Kada pregleda i utvrdi postojeće stanje daće vam predračun sa svim detaljima izvođenja radova.

  3. Vrste vodovodnih cijevi

  Posle II svjetskog rata, pa sve do 1990-ih, u upotrebi su bile pocinkovane vodovodne cijevi čije se trajanje procijenjivalo na 50 godina. Danas se uglavnom koriste tzv. alumplast cijevi, koje se prave od tri sloja aluminijuma i tri sloja plastike. Njihov vijek trajanja je duži i voda u njima je čistija, jer ne dolazi do korozije. Prednost ovih cijevi je i jednostavnije i brže postavljanje. Poslednjih godina, naročito za zahtijevnije objekte, sve se više ugrađuju prohromske cijevi koje su visokog kvaliteta i višenamijenske – koriste se za pijaću vodu, grijanje, gas i drugo.

  4.Kako se ugrađuju vodovodne instalacije?

  4.1. Priprema

  Takozvani grubi radovi na postavljanju vodovodne instalacije počinju onda kada se završe noseći zidovi i malterisanje te spratne ploče i cementne košuljice. Kada se radi mašinsko malterisanje, instalacije se postavljaju u prvi, tanji sloj odmah po završetku zidanja zidova. Na zidovima se obilježava visina od 100 cm od ivice finalnog sloja poda. Preporučujemo da debljina poda bude najmanje 15 cm jer se danas sve više instalacija ugrađuje u njega (podno i radijatorsko grijanje, elektroinstalacije itd.). Potom se obilježavaju tačna mjesta svih sanitarnih elemenata (toalet, umivaonik, tuš, kada, bide, mašine za veš i sudove itd.) jer se po tom rasporedu postavljaju cijevi i priključci za vodovod i kanalizaciju. Ovo je naročito važno kada izaberete ugradni vodokotlić i zidni toalet i neke vrste umivaonika.

  4.2. Razvođenje cijevi i priključivanje na javni vodovod

  Kućne instalacije se uglavnom priključuju na javni vodovod i kanalizaciju. Između vodova u kući i komunalnih priključaka, na određenom mjestu se postavlja vodomjer. Prema propisima, na kući to može biti niša u zidu ili jama u dvorištu ili šaht ispred zgrade. Ovi šahtovi imaju odgovarajuće poklopce. Vodovodne i kanalizacione cijevi se razvode uza zidove ili po podovima. Grubi vodoinstalaterski radovi uključuju razvođenje kanalizacionih cijevi i cijevi za toplu i hladnu vodu. Postavljanje cijevi se radi dvojako: prvi je da od svakog sanitarnog elementa do odvoda, odnosno, kolektora ide jedna cijev; drugi je da se sanitarni elementi povežu zajedno na jednu cijev, a da povratna veza ide u odvod. Kada je u pitanju višespratni objekat, onda se cijevi vezuju tako da svaki sprat ima svoj kanalizacioni odvod i svoj vodomjer.

  Cijevi se u zidove i podove postavljaju u rebraste (korugovane) cijevi. Dođe li do kvara, one se mogu mijenjati i u završenom objektu. Važno je samo da postoji pristup do spoja cijevi, tj. dozne i odvoda. Cijevi za odvod i dovod vode se postavljaju istovremeno. Odvodne cijevi moraju imati odušak koji ide do krova pa u spoljnu sredinu. U ovoj se fazi postavljaju i ugradni vodokotlići i nosači za zidni toalet i bide. Ako postoji mogućnost da se tada postave i filteri za pijesak i uređaj za smanjenje pritiska, biće odlično. Uređaj za smanjenje, odnosno, izjednačavanje pritiska u cijevima zapravo je areator i znatno smanjuje buku. Kada se sve završi u ovoj fazi grubih radova, vrši se testiranje pritiska u cijevima za dovod vode te nepropusnost odvodnih cijevi.

  4.3. Fina montaža vodovoda

  Kada se završi malterisanje i postave podne i zidne obloge, slijedi montaža sanitarija. Postavljaju se na svoja mjesta toalet, bide, umivaonik, kada i ostalo, a na kraju česme te mašine za pranje veša i posuđa.

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Odčepljenje kanalizacije

  Potrebno je odčepiti kanalizaciju. 88.2 Km do 147 Km

  ........

  Popravak bojlera

  Potreban je popravak bojlera. 88.2 Km do 147 Km

  ........

  Zamjena kade

  Zamjena kade i pločica ukoliko se pločice oštete. 705.6 Km do 1176 Km

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Ugradnja tuš kabine, 1 kom
  Vodoinstalater, Dvorovi

  90 Km do 150 Km

  Cena, Ugradnja tuš kabine, 90 x 90 cm
  Vodoinstalater, Tuzla

  180 Km do 300 Km

  Cena, Vodoinstalaterski radovi,
  Vodoinstalater, Sanski most

  90 Km do 150 Km

  Cena, Hidroinstalaterski radovi, 200 m2
  Vodoinstalater, Sarajevo

  900 Km do 1500 Km

  Cena, Zamjena spojnice u šahti, 1 komad
  Vodoinstalater, Mostar

  90 Km do 150 Km

  Cena, Izmjena vodovodnih cijevi, 2,5 x 2,5 m
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Ugradnja dva ispusna ventila na dvije vanjske česme,
  Vodoinstalater, Ljubuški

  180 Km do 300 Km

  Cena, Popravka ventila i česme,
  Vodoinstalater, Mostar

  90 Km do 150 Km

  Cena, Promjena starih cijevi za dovod i odvod vode u privatnoj kući, 140 m2
  Vodoinstalater, Bugojno

  900 Km do 1500 Km

  Cena, Spajanje sudoper i mašine za suđe u sistem,
  Vodoinstalater, Doboj

  180 Km do 300 Km

  Cena, Zamjena sifona u kuhinji dupli i kupatilo,
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Izvadit staru kadu i ubaciti novu, cca 160 x 70 cm
  Vodoinstalater, Sarajevo

  360 Km do 600 Km

  Cena, Provjera odvodne cijevi i sanacija,
  Vodoinstalater, Tuzla

  180 Km do 300 Km

  Cena, Restauracija starih vodovodnih cijevi u kupatilu, 50 m2
  Vodoinstalater, Živinice

  180 Km do 300 Km

  Cena, Vodoinstalaterski radovi, cca 1 m
  Vodoinstalater, Kladanj

  45 Km do 75 Km

  Cena, Razvođenje instalacija vode, 188 m2
  Vodoinstalater, Živinice

  2700 Km do 4500 Km

  Cena, Izvođenje vodoinstalaterskih radova, 4,5 m2 x 3 kupatila
  Vodoinstalater, Visoko

  1800 Km do 3000 Km

  Cena, Odčepljavanje odvoda,
  Vodoinstalater, Bosanska krupa

  90 Km do 150 Km

  Cena, Ugradnja tople/ hladne slavine na umivaoniku i hladne slavine u kuhinji,
  Vodoinstalater, Tuzla

  90 Km do 150 Km

  Cena, Demontaza tus kabine, montaza i silikoniranje, 80 x 80 cm
  Vodoinstalater, Banja luka

  360 Km do 600 Km

  Cena, Priključak za veš mašinu, Ves masina Indesit, prednje punjenje
  Vodoinstalater, Mostar

  135 Km do 225 Km

  Cena, Usluga vodoinstalatera,
  Vodoinstalater, Maglaj

  45 Km do 75 Km

  Cena, Zamjena sudopera i ugradnja novog granitnog, 1 kom
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Razvod odvoda i dovoda,
  Vodoinstalater, Sarajevo

  270 Km do 450 Km

  Cena, Gradi se novi hotel, sve u vezi sa vodovodom, Plaćanje €/h 23 - mjesečno plaćanje cca 4600€
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Vodovod u halama za automobilsku industriju, Plaćanje €/h 20 - mjesečno plaćanje cca 4000€
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Zamjena kade i postavljanje tuš kabine, 1 kom
  Vodoinstalater, Banja luka

  180 Km do 300 Km

  Cena, Postavljanje sanitarije za kupatilo, 12m2
  Vodoinstalater, Tržacka raštela

  270 Km do 450 Km

  Cena, Renoviranje kupatila, 6 m2
  Vodoinstalater, Bijeljina

  2250 Km do 3750 Km

  Cena, Ugradnja granitne sudopere i radne ploče sa bušenjem rupe za slavinu, + -2,5 m sa 60 cm
  Vodoinstalater, Tuzla

  90 Km do 150 Km

  Cena, Zavarivanje vodovodnih cevi,
  Vodoinstalater, Sarajevo

  90 Km do 150 Km

  Cena, Provjera da li cijevi puštaju,
  Vodoinstalater, Travnik

  45 Km do 75 Km

  Cena, Popravka slavine - kapa voda na tuš česmi,
  Vodoinstalater, Mostar

  45 Km do 75 Km

  Cena, Popravka kvara od cevi ispod kade,
  Vodoinstalater, Simin han

  45 Km do 75 Km

  Cena, Montaža elemenata u kupatilu,
  Vodoinstalater, Ilijaš

  180 Km do 300 Km

  Cena, Potreban vodoinstalater,
  Vodoinstalater, Citluk

  135 Km do 225 Km  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Vodoinstalater cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  569+ Preduzeća za Vodoinstalater
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.ba | Sva prava su zadržana