Za područje

  IR paneli Cijena

  Koliko koštaju IR paneli? Zagrijavanje manjih prostora ili objekata infracrvenim panelima (IR) je jeftinije od grijanja konvencionalnim sistemima grijanja. U poređenju s radijatorskim ili podnim grijanjem ovo je jeftinije jer manje troši; infracrvenim zracima griju se tijela u prostoru, a ne sam prostor te je gubljenje toplote minimalno. Postavljanje IR panela je takođe jeftinije, a griju bolje i brže te stvaraju zdraviji ambijent. Nadalje, niski su im troškovi održavanja i mogu se, recimo poslije renoviranja, ponovo postaviti i koristiti. Cijene IR panela se razlikuju prema snazi, veličini i proizvođaču. Cijene im se kreću od 200 do 2000 KM. Na kraju zimske sezone često ima i akcijskih popusta. Da biste dobili tačnu cijenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima IR panela, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savjete o IR panelima.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cijena IR panela


  Cijena IR grijanja. Cijena IR panela snage 350W.

  200.00 Km/kom

  VEOMA NISKA CENA
  300.00 Km/kom

  SREDNJA CENA
  390.00 Km/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Druge cene za IR paneli (2024)

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  IC paneli – šta sve treba da znate?

  1. IC paneli – šta sve treba da znate?

  ic-paneli.jpg

  Infracrveni paneli za grijanje mogu biti raznih oblika pa čak i ličiti na dijelo moderne umijetnosti

  1.1. Šta su infracrveni zraci?

  Infracrveni zraci su ti zbog kojih osjećamo toplotu, kao da Sunce sja usred zimskog dana. Uvreženo je mišljenje da nam je hladno zato što je temperatura vazduha niska. Istina je, međutim, da infracrveni zraci koji dolaze sa Sunca, neometano putuju kroz Svemir i griju svaki predmet do kog dođu, pa i naša tijela. Infracrveno zračenje je oblik elektromagnetnog zračenja na crvenom kraju vidnog spektra svjetlosti. Riječ zračenje se često koristi u negativnoj konotaciji te je ljudi uglavnom povezuju s nečim štetnim, kao što je radijacija, iako ona zapravo označava samo proces emitovanja energije. Poput zračenja vidljivim svjetlom, i infracrveno je 100% sigurno i emituju ga naša tijela.

  1.2. Konvencionalno zagrijavanje prostora

  Obično grijanje se vrši zagrijavanjem vazduha u prostoru. Recimo, radijatorsko grijanje je takvo. Radijator se zagrijava i prenosi toplotu vazduhu u neposrednoj okolini; budući da je topao vazduh lakši on se podiže, a hladan zauzima njegovo mjesto oko radijatora zato što je teži i „propada“. Hladan vazduh se ponovo zagrijava i tako se uspostavlja tzv. kruženje. Međutim, većina konvencionalnih grijucih sistema zrači i infracrvene talase. Na primjer, ako ste ikada sjedili pored otvorenog ognjišta, sigurno ste osjetili toplotu na licu. Ako biste šake stavili ispred lica, infracrveni zraci bi grijali njih, a ne lice, jer biste šakama prekinuli tok talasa.   

  1.3. Zagrijavanje IC panelima

  Grijanje IC panelima je relativno nov način grijanja u domaćinstvu. Panel zrači IC zrake koji neometano putuju vazduhom i zagrijavaju svaki predmet na koji naiđu. Predmeti te zrake upijaju, pošto molekuli u njima vibriraju i stvaraju toplotu.

  Kada zraci dođu u dodir s ljudskim tijelom, prodiru u dubinu od oko 2,5 cm i time stvaraju osjećaj zagrijanosti. Ako vaše tijelo nije na direktnom putu zraka, onda su tu izvjesni predmeti, djelovi pokućstva, zidovi, pod i slični, koji ih upijaju i zrače nazad prema vama.  Električni IC paneli ne zahtijevaju nikakve posebne, dodatne uređaje niti ispuste već samo običnu utičnicu. Paneli mogu da se postave više na zidu ili na plafonu tako da budu dalje od dohvata djece ili kućnih ljubimaca. Oni se mogu zagrijati do temperature oko 70°C kao i klasični radijatori.

  1.4. Ušteda energije

  Pošto infracrveno grijanje djeluje tako da zagrijava površine u prostoru, a ne vazduh, kao konvencionalni tipovi, to znači i da troše manje energije za jednaku količinu toplote. Osim toga, zagrijani zidovi i predmeti zbog svoje mase zadržavaju toplotu, pa je postepeno emituju u prostor. Nasuprot tome, vazduh nema masu. Kada se prostorije griju na klasične načine toplota brzo iščili, čim se otvore vrata ili prozor, pa ih je neophodno stalno dogrijavati da biste se osjećali prijatno. Međutim, IC panelima je bukvalno dovoljan minut da dostignu punu radnu temperaturu te su mnogo efikasniji i djelotvorniji od radijatora ili podnog grijanja.  

  1.4.1. IC paneli - potrošnja

  Tačni troškovi potrošnje električne energije izračunavaju se pojedinačno za svaki objekt. Troškovi u velikoj mjeri zavise od gubitka toplote, životnih navika stanara i sličnog. Opšti proračuni pokazuju da za grijanje slabije izolovane kuće površine oko 150 kvadratnih metara prosječna porodica troši oko 2.300 litara lož-ulja. U kući od 150 kvadratnih metara koja nije izolovana troši se oko 2.500 litara lož-ulja. Uz grijanje infracrvenim panelima, račun bi trebalo da bude prepolovljen, zapravo, oko 900 EUR/godišnje. Ako grijete kuću na gas, prelaskom na IC panele uštedeli biste oko 40% godišnje. Troškovi grijanja sa IC panelima slični su troškovima grijanja toplotnom pumpom.

  1.5. Prednosti i slabosti IC panela

  1.5.1. Prednosti IC panela

  Infracrveni paneli imaju poprilično dug vijek trajanja (oko 30 godina).

  • Troše malo struje.
  • Omogućavaju ujednačenu temperaturu svuda i u cijelom prostoru.
  • Mogu da se kombinuju s postojećim sistemom grijanja.
  • Paneli su kompaktne jedinice dizajnirane tako da se sasvim uklope u enterijer; ima ih u obliku ogledala i umetničkih slika.
  • Ne uzrokuju kruženje prašine u prostoru, pa su odlični za osobe s disajnim smetnjama.
  • Sprečavaju skupljanje vlage na površinama a samim tim i stvaranje buđi.
  • Jednostavno se postavljaju i održavaju. Nisu potrebni dimnjak, kotlarnica, radijatori niti obavezni servisi peći ili dimnjaka.
  • Ne ispuštaju štetne gasove. Ako su priključeni na neki od sistema za obnovljive vidove energije (solarne kolektore, recimo) daju 100% čiste i neškodljive toplote.
  • Sam način grijanja je mnogo efikasniji od klasičnih te su i troškovi niži.
  • IC paneli griju predmete i površine u prostoru (zidove, podove, pokućstvo...) koji tu toplotu upijaju, zadržavaju i postepeno emituju. Tako se prostorije ne ohlade čim otvorite vrata ili prozor, pa tako možete češće i da luftirate.

  1.5.2. Slabosti IC panela

  • IC panelima ne može se zagrijavati sanitarna voda, pa se za to mora ugraditi dopunski uređaj (toplotna pumpa, električni grijač ili slično).
  • IC panelima se, s druge strane, ne može ni hladiti prostor, pa se i za to mora ugraditi dopunski uređaji.
  • Paneli su dva puta skuplji od radijatora. Premda se troškovi mogu nadoknaditi postignutim uštedama već u prvoj godini, investicija je znatna.
  • Da biste osjetili sve dobrobiti IC grijanja, između vas i panela ne smije biti prepreka, što ponekad i ne može da se ostvari.

  2. IC grijanje - izbor ponuđača

  Na tržištu zaista ima bezbroj ponuđača IC panela. Savjetujemo da dobro provjerite svaku informaciju i reference, a posebno ponude. Izaberite onog koji ima dugogodišnje iskustvo i realne rezultate za sobom. Treba da obratite pažnju i na to da se reklamiraju proizvodi koji zapravo nisu IC paneli isto kao što uređaje označavaju kao evropske, a oni se uistinu proizvode u Kini i samo sastavljaju u Evropi. Takvi ponuđači godinu ili dvije prodaju IC panele, nude višegodišnje garancije, a onda odjave preduzeće i garancije postaju nevažeće. Takvi proizvodi su uglavnom kratkog vijeka, troše mnogo više struje od navedene u specifikaciji i tako dalje.

  3. Vrste IC grijača

  3.1. Kratkotalasni i dugotalasni spektar

  Spektar infracrvenih talasa je širok. Postoje infracrveni zraci raznih talasnih dužina – kratki A, srednji B i dugi C. U infracrvenu saunu se ugrađuje grijač koji koristi infracrvene kratke talase (IRA) a izaziva i pojačava znojenje. Za zagijavanje stambenog prostora, kancelarija i drugih objekata koristi se infracrveni dugi talasi 5-15 ųm (IRC). Oni dugotrajno griju predmete u prostoru iznutra i to je definitivno najefikasniji vid zagrijavanja. Za različite vrste grijača, kakvi su recimo oni kojima se griju bašte ugostiteljskih objekata, radionice i slični veći prostori, bolje su infracrvene kratkotalasne žarne cijevi.

  3.2. Tipovi grijača prema upotrebi

  3.2.1. IC paneli

  IR panelima se obično griju ili dogrijavaju stambeni i kancelarijski prostor. Paneli se montiraju na zid ili plafon.

  3.2.2. IC kamini i peći

  Ovi uređaji su prvenstveno namenjeni dobro izolovanim enterijerima. Najtraženiji su oni u obliku kamina.

  3.2.3. Garažni i industrijski IC grijači

  Infracrveni grijači se mogu koristiti i u proizvodnim prostorima kakve su radionice i garaže. Zbog velike snage grijanja i veličine samog grijača prvenstveno su za velike prostore. Mjesta koja imaju najveću korist od ovakvih zidnih grijača su skladišta, hangari, tovarne rampe na dokovima i slična.

  3.2.4. Spoljni IC grijači

  Spoljni infracrveni grijači su praktično i sigurno rješenje za grijanje na otvorenom. Namjenjeni su terasama i balkonima kao i baštama ugostiteljskih objekata tokom zimskih mjeseci. Njima se, pak, mogu zagrijvati i ulazi, predvorja, atrijumi i slični. Možete izabrati grijače na propan, zemni gas ili struju.

  3.2.5. IC grijalice i paneli za kupatilo

  Danas se za grijanje i dogrijavanje kupatila najčešće koriste upravo infracrveni paneli kojima se mijenjaju stare IC grijalice, nekada takođe vrlo rasprostranjene.

  3.3. Tipovi grijača prema vrsti goriva

  Infracrveni grijači su takvi da su vrlo efikasni na ma kojoj vrsti energije, odnosno, goriva da rade.

  3.3.1. Struja

  IC paneli kao i garažni ili industrijski grijači uglavnom se napajaju strujom. Električni uređaji u tu svrhu moraju na odgovarajući način biti razmješteni po svim prostorijama. Treba voditi računa i o njihovom pravilnom rasporedu tako da jednako i ravnomjerno griju prema svojoj jačini i veličini, a u srazmjeri s veličinom, izolacijom, geografskim položajem i sličnim faktorima.

  3.3.2. Propan

  Prednost infracrvenih grijalica na propan je njihova mobilnost. One se mogu premještati s mjesta na mjesto, prema potrebi, i u eksterijeru i po enterijeru – rječju, griju gdje god da ih postavite. Grijalice na propan su vrlo izdržljive, napravljene baš za otežena uslove rada u svakom ambijentu. Mogu imati dodatne termostate i zaštitu od pregrijavanja. Lako se i brzo postavljaju i uključuju, a jednako brzo i griju.

  3.3.3. Zemni gas

  Postoje i infracrveni grijači na zemni gas, mada se kod nas ne koriste. Upotrebljavaju se prvenstveno za grijanje na otvorenom jer efikasno šire toplotu tamo gdje treba. Mogu se čak povezati u sistem, montiran na zidovima ili plafonu ili biti samostalne jedinice koje su vrlo praktične za terase, vrtove, bašte i slično, naročito u zimskim ugostiteljskim objektima. Obavezno je samo da grijače na propan ili zemni gas mora postaviti i instalirati profesionalni monter.

  4. Postavljanje i održavanje infracrvenih panela

  Jedna od brojnih prednosti IC panela je i to što je njihova montaža brza i jednostavna, bez velikih građevinskih zahvata. Najoptimalnijom se smatra montaža IC panela na plafonu zato što će se toplota onda širiti ravnomjernije, možda i u kombinaciji s konvencionalnim grijanjem, pa će energetska iskoristivost biti maksimalna. Ako je IC panel na plafonu neće vam zepsti stopala, pošto on grije i pod. Osjećaj toplote i prijatnosti je sličan onom kada je ugrađeno podno grijanje. Naravno, paneli moraju biti odgovarajuće jačine. IR paneli su vrlo dugotrajni, a servis i održavanje nisu potrebni.

  Daibau.ba, pomažemo pri oceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Zadnji projekti

  Nabavka i ugradnja IT panela

  Potrebna je nabavka i ugradnja ir panela u sprat kuće koja je u završnoj fazi izgradnje. Površina za grejanje je cca 75 m2. 3528 Km do 5880 Km

  ........

  IR Paneli

  Potrebna ugradnja IR panela za grijanje kuće. 882 Km do 1470 Km

  ........  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  IR paneli cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  6+ Preduzeća za IR paneli
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  ZATRAŽI PONUDU
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.ba | Sva prava su zadržana